Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Βενζοϊκός μεθυλεστέρας»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
 
Ο '''βενζοϊκος μεθυλεστέρας''' ή '''νιοβέλαιο''' είναι ο [[εστέρες|μεθυλεστέρας]] του [[βενζοϊκό οξύ|βενζοϊκού οξέος]] και ένας [[αρωματικές ενώσεις|αρωματικός]] καρβοξυλκός εστέρας.
 
== Παραγωγή ==
 
=== Εστεροποίηση ===
 
Ο βενζοϊκος μεθυλεστέρας μπορεί να παραχθεί με [[χημική αντίδραση|αντίδραση]] [[εστεροποίηση|εστεροποίησης]] [[μεθανόλη|μεθανόλης]] (CH<sub>3</sub>OH) και [[βενζοϊκό οξύ|βενζοϊκού οξέος]] (PhCOOH) σε όξινο περιβάλλον<ref>Ως μέσο οξίνισης χρησιμοποιείται συνήθως το [[θειικό οξύ]] (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>), για να απορροφά το παραγόμενο [[νερό]] (H<sub>2</sub>O) και έτσι να μετακινεί το σημείο ισορροπίας της [[αμφίδρομη αντίδραση|αμφίδρομης αντίδρασης]] προς τα δεξιά, και έτσι να την κάνει πρακτικά μονόδρομη:</ref><ref>Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 298, §13.3Α1.</ref>:
 
<div style='text-align: center;'>
<math>\mathrm{PhCOOH + CH_3OH \xrightarrow{H^+} PhCOOCH_3 + H_2O}</math>
</div>
 
=== Αλκυλίωση ===
 
Ο βενζοϊκος μεθυλεστέρας μπορεί να παραχθεί με [[χημική αντίδραση|αντίδραση]] [[αλκυλίωση|αλκυλίωσης]] [[βενζοϊκό οξύ|βενζοϊκού νατρίου]] (PhCOONa) με [[αλκυλαλογονίδια|μεθυλαλογονίδιο]] (CH<sub>3</sub>X)<ref>Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 298, §13.3Α2.</ref>:
 
<div style='text-align: center;'>
<math>\mathrm{PhCOONa + CH_3X \xrightarrow{} PhCOOCH_3 + NaX}</math>
</div>
 
=== Ακυλίωση ===
 
Ο μεθανικός φαινυλεστέρας μπορεί να παραχθεί με [[χημική αντίδραση|αντίδραση]] [[ακυλίωση|ακυλίωσης]] [[φαινόλη|φαινόλης]] (PhOH), με τις ακόλουθες [[χημική ένωση|χημικές ενώσεις]]<ref>Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 298, §13.3Α3.</ref>:
 
1. Με [[ακυλαλογονίδια|βενζοϋλαλογονίδιο]] (PhCOX):
<div style='text-align: center;'>
<math>\mathrm{PhCOX + CH_3OH \xrightarrow{} PhCOOCH_3 + HX}</math>
</div>
 
2. Με άλλον [[εστέρες|βενζοϊκό αλκυλεστέρα]] ([[μετεστεροποίηση]], PhCOOR):
<div style='text-align: center;'>
<math>\mathrm{PhCOOR + CH_3OH \overrightarrow\longleftarrow PhCOOCH_3 + ROH}</math>
</div>
 
 
35.734

επεξεργασίες