Τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων