Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε λογισμικό: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων