Παλινόρθωση των Βουρβόνων: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων