Πραγματικός αριθμός: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων