Φασματοσκόπιο απορρόφησης: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων