Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Χαρτογραφική προβολή»

===Χαρτογραφικές Προβολές στον Ελληνικό Χώρο===
Οι κυριότερες χαρτογραφικές προβολές που έχουν χρησιμοποιηθεί έως σήμερα είναι οι παρακάτω τέσσερεις:
# Η '''[[Αζιμουθιακή προβολή|Πλάγια Ισαπέχουσα Αζιμουθιακή προβολή του ΗΑΤΤ]]''' που χρησιμοποιείται στο προβολικό σύστημα HATT από τη [[Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού|Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού]].
# Η '''Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή 3 μοιρών''' (Tranvserse Mercator) που χρησιμοποιήθηκε από το [[ΥΠΕΧΩΔΕ|ΥΠΕΧΩΔΕ]] στο προβολικό σύστημα 3 μοιρών (ΕΜΠ3° ή ΤΜ3°).
# Η '''Παγκόσμια Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή''' (Universal Transverse Mercator) που χρησιμοποιείται παγκοσμίως και έχει υιοθετηθεί κυρίως από τις στρατιωτικές υπηρεσίες διαφόρων χωρών.
# Η '''Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή''' (Tranvserse Mercator) που χρησιμοποιείται στο προβολικό[[Ελληνικό σύστημαΓεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987|Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα_Αναφοράς 1987]] (ΕΓΣΑ'87) το οποίο είναι προϊόν συνεργασίας του Εργαστηρίου Ανώτερης Γεωδαισίας του Τμήματος Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών του [[Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο|Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου]], της [[Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού|Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού]] και του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ).
 
==Πρόσθετες πηγές==
* [http://www.mapref.org/MapProjectionsGR.html Map Projections GR]
* {{cite web|author=Συγγρός Ιωάννης|title=Μετασχηματισμοί συντεταγμένων των γεωγραφικών δεδομένων στον Ελληνικό χώρο|url=http://www.gipsynoise.gr/HellasGI/papers3/SyngrosYiannisi.pdf|format=PDF|year=2004}} Παρουσιάσθηκε και στο Γ' Πανελλήνιο Συνέδριο της HellasGI (2004).
 
[[Κατηγορία: Χαρτογραφία]]
Ανώνυμος χρήστης