Σύστημα αξιολόγησης ΕΛΟ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων