Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Τοπική Εναλλακτική Μονάδα»

παραπομπές
(παραπομπές)
 
Τα Συστήματα LETS συχνά έχουν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει οποιαδήποτε εθελοντική, μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική, με βάση την κοινότητα οργάνωση. Οι διοργανωτές LETS συχνά παραπονούνται ότι δουλεύουν σκληρά, και μπορεί να υποστούν επαγγελματική εξουθένωση. Πολλά συστήματα έχουν σαν αποτέλεσμα την παύση της λειτουργίας τους. Πολλά από αυτά τα προβλήματα μπορούν να ξεπεραστούν με την αποτελεσματική οργάνωση και ανάπτυξη της κοινότητας και την αποτελεσματική χρήση λογισμικού.
 
==Δείτε επίσης==
[[Barter|http://en.wikipedia.org/wiki/Barter_(economics)]]
[[Credit union|Crhttp://en.wikipedia.org/wiki/Credit_union]]
[[Local currency|http://en.wikipedia.org/wiki/Local_currency]]
[[Green economics|http://en.wikipedia.org/wiki/Green_economics]]
[[Green politics|http://en.wikipedia.org/wiki/Green_politics]]
The ob in [[Eric Frank Russell|http://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Frank_Russell]]'s [[The Great Explosion|http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Explosion]]
[[Ripple monetary system|http://en.wikipedia.org/wiki/Ripple_monetary_system]]
[[WIR Bank|http://en.wikipedia.org/wiki/WIR_Bank]]
==Αναφορές==
1.^ [[a|http://en.wikipedia.org/wiki/Local_exchange_trading_system#cite_ref-trainingpack_0-0]] [[b|http://en.wikipedia.org/wiki/Local_exchange_trading_system#cite_ref-trainingpack_0-1]] "LETSystems Training Pack", (1990) W.A. Government.
2.^ "[[What is LETS|http://wiki.ashevillelets.org/wiki/What_is_LETS%3F]]?". AshevilleLETS. Retrieved December 9, 2008.
==Εξωτερικοί Σύνδεσμοι==
[[LETS FAQs|http://www.gdrc.org/icm/lets-faq.html]], by John Croft of the Gaia Foundation
[[The LETSystem Design Manual|http://www.gmlets.u-net.com/design/home.html]], by Landsman Community Services
[[The Open Money Project|http://www.openmoney.org/]]
[[Software for time &social banking|http://www.comunitats.org/]]
1.543

επεξεργασίες