Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Τοπική Εναλλακτική Μονάδα»

(παραπομπές)
 
==Δείτε επίσης==
[[Barter|http://en.wikipedia.org/wiki/Barter_(economics) Barter_(economics)]]
[[Credit union|Crhttphttp://en.wikipedia.org/wiki/Credit_union Credit_union]]
[[Local currency|http://en.wikipedia.org/wiki/Local_currency Local_currency]]
[[Green economics|http://en.wikipedia.org/wiki/Green_economics Green_economics]]
[[Green politics|http://en.wikipedia.org/wiki/Green_politics Green_politics Green_politics Green_politics]]
The ob in [[Eric Frank Russell|http://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Frank_Russell Eric Frank Russell]]'s [[The Great Explosion|http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Explosion The Great Explosion]]
[[Ripple monetary system|http://en.wikipedia.org/wiki/Ripple_monetary_system Ripple monetary system]]
[[WIR Bank|http://en.wikipedia.org/wiki/WIR_Bank WIR Bank]]
 
==Αναφορές==
1.^ [[a|http://en.wikipedia.org/wiki/Local_exchange_trading_system#cite_ref-trainingpack_0-0]] [[b|http://en.wikipedia.org/wiki/Local_exchange_trading_system#cite_ref-trainingpack_0-1]] "LETSystems Training Pack", (1990) W.A. Government.
1.543

επεξεργασίες