Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

Οι διπλοί δεσμοί C=O στο μόριο του CO<sub>2</sub> είναι διάχυτοι</div>]]
Το [[μόριο]] του διοξειδίου του άνθρακα (O=C=O) περιέχει δύο διπλούς δεσμούς, και έχει γραμμική μορφή. Η [[ενέργεια]] κάθε δεσμού<ref>Είναι η ενέργεια που απαιτείται για να διασπαστεί ο δεσμός. Αποτελεί μέτρο της ισχύος ενός χημικού δεσμού.</ref> C=O είναι 799 KJ/mol.<br />
Αποδεικνύεται [[κβαντομηχανική|κβαντομηχανικά]] ότι η δομή του CO<sub>2</sub> περιέχει διάχυτους (μη εντοπισμένους) διπλούς δεσμούς C=O (δηλ. τα 4 [[ηλεκτρόνιο|ηλεκτρόνια]] των π-δεσμών είναι ελεύθερα να κινούνται σε όλο το μήκος του πυρηνικού σκελετού) και όχι εντοπισμένους επειδή η ολική ενέργεια της βασικής κατάστασης στην πρώτη περίπτωση είναι μικρότερη και επομένως το μόριο είναι σταθερότερο. <br />
Το CO<sub>2</sub> όπως είναι φανερό δεν έχει [[διπολική ροπή]], είναι δηλ. μόριο μη πολικό.
 
Ανώνυμος χρήστης