Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
 
 
Ένα Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης παρέχει πληροφορίες που χρειάζονται για να διαχειρίζονται οι οργανισμοί αποδοτικά και αποτελεσματικά. Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης περιλαμβάνουν τρεις βασικές πηγές: ανθρώπους ,τεχνολογία και πληροφορία. Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης είναι διακριτά από τα άλλα [[http://en.wikipedia.org/wiki/Information_system| πληροφοριακά συστήματα]] τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανάλυση λειτουργικών λειτουργιών στον οργανισμό. Ακαδημαϊκά, ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως για να αναφερθεί στην ομάδα των μεθόδων διαχείρισης πληροφοριών που είναι συνδεδεμένες με την αυτοματοποίηση ή στηρίζουν τηνην ανθρώπινη λήψη αποφάσεων, π.χ. [[http://en.wikipedia.org/wiki/Decision_support_system| συστήματα υποστήριξη λήψης αποφάσεων]], [[http://en.wikipedia.org/wiki/Expert_system| ειδικά συστήματα]] και [[http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_information_system| εκτελεστικά συστήματα πληροφοριών]].
 
==Γενικά==
11

επεξεργασίες