Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
== Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ==
 
 
 
 
 
Ένα Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης παρέχει πληροφορίες που χρειάζονται για να διαχειρίζονται οι οργανισμοί αποδοτικά και αποτελεσματικά. Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης περιλαμβάνουν τρεις βασικές πηγές: ανθρώπους ,τεχνολογία και πληροφορία. Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης είναι διακριτά από τα άλλα [http://en.wikipedia.org/wiki/Information_system πληροφοριακά συστήματα] τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανάλυση λειτουργικών λειτουργιών στον οργανισμό. Ακαδημαϊκά, ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως για να αναφερθεί στην ομάδα των μεθόδων διαχείρισης πληροφοριών που είναι συνδεδεμένες με την αυτοματοποίηση ή στηρίζουν ην ανθρώπινη λήψη αποφάσεων, π.χ. [http://en.wikipedia.org/wiki/Decision_support_system συστήματα υποστήριξη λήψης αποφάσεων], [http://en.wikipedia.org/wiki/Expert_system ειδικά συστήματα] και [http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_information_system εκτελεστικά συστήματα πληροφοριών].
 
11

επεξεργασίες