Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Πρότυπο:Χρονοδιάγραμμα-ΕΕ»

επαναδημιουργία προτύπου
(επαναδημιουργία προτύπου)
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="1" style="font-size:88%; line-height:1.2em; text-align:center; margin:0"
=== Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης===
|- style="vertical-align:top; text-align:left"
 
| style="text-align:right" | '''Υπεγράφη'''<br/>'''Εφαρμόστηκε'''<br/>'''Τίτλος'''
{| width=100% cellspacing=0 cellpadding=0 style="text-align:center; font-size:90%; margin:0; padding:0"
| width="7%" style="border-left:1px solid #C7C7C7" | 1948<br/>1948<br/>'''[[Συνθήκη των Βρυξελλών (1948)|Συνθήκη των Βρυξελλών ]]'''
| width="2%" |
| width="7%" style="border-left:1px solid #C7C7C7" | 1951<br/>1952<br/>'''[[Συνθήκη των Παρισίων (1951)|Συνθήκη των Παρισίων]]'''
| width="7%" |
| width="7%" style="border-left:1px solid #C7C7C7" | 1954<br/>1955<br/>'''[[Τροποποιημένη Συνθήκη των Βρυξελλών]]'''
| width="7%" |
| width="7%" style="border-left:1px solid #C7C7C7" | 1957<br/>1958<br/>'''[[Συνθήκη της Ρώμης (1957)|Συνθήκη της Ρώμης]]'''
| width="7%" |
| width="7%" style="border-left:1px solid #C7C7C7" | 1965<br/>1967<br/>'''[[Συνθήκη Συγχώνευσης]]'''
| width="7%" |
| width="10%" style="border-left:1px solid #C7C7C7" | 1975<br/>N/A<br/>'''[[Ευρωπαϊκό_Συμβούλιο|Καθιέρωση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου]]'''
| width="12%" |
| width="5%" style="border-left:1px solid #C7C7C7" | 1985<br/>1985<br/>'''[[Συμφωνία Σένγκεν|Συνθήκη Σένγκεν]]'''
| width="12%" |
| width="16%" style="border-left:1px solid #C7C7C7" | 1986<br/>1987<br/>'''[[Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη]]'''
| width="1%" |
| width="12%" colspan="2" style="border-left:1px solid #C7C7C7" | 1992<br/>1993<br/>'''[[Συνθήκη του Μάαστριχτ]]'''
| width="12%" |
| width="12%" style="border-left:1px solid #C7C7C7" | 1997<br/>1999<br/>'''[[Συνθήκη του Άμστερνταμ]]'''
| width="12%" |
| width="15%" style="border-left:1px solid #C7C7C7" | 2001<br/>2003<br/>'''[[Συνθήκη της Νίκαιας]]'''
| width="12%" |
| width="10%" colspan="2" style="border-left:1px solid #C7C7C7" | 2007<br/>2009<br/>'''[[Συνθήκη της Λισαβόνας]]'''
| width="12%" |
| rowspan="3" style="padding:0" | [[Image:Pix.gif|1px]]
| colspan=8 rowspan=4 |
|- rowspan="3" style="text-alignpadding:left;0" line-height| [[Image:1Pix.2em"gif|1px]]
| rowspan="3" style="text-alignpadding:right0" | '''Υπεγράφη'''&nbsp;[[Image:Pix.gif|1px]]
| rowspan="3" style="padding:0" | [[Image:Pix.gif|1px]]
| style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;1948
| rowspan="3" style="padding:0" | [[Image:Pix.gif|1px]]
| style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;1951
| rowspan="3" style="padding:0" | [[Image:Pix.gif|1px]]
| style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;1954
| rowspan="3" style="padding:0" | [[Image:Pix.gif|1px]]
| style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;1957
| rowspan="3" style="padding:0" | [[Image:Pix.gif|1px]]
| style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;1965
|- style="borderline-leftheight:1px solid #C7C7C70.5em" | &nbsp;1986
| rowspan="13" | &nbsp;<!--don't remove &nbsp;-->
| colspan=2 style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;1992
| rowspan="9" style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;1997<!--don't remove &nbsp;-->
| rowspan="4" style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;2001<!--don't remove &nbsp;-->
| rowspan="4" style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;2007<!--don't remove &nbsp;-->
| rowspan="3" style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;<!--don't remove &nbsp;-->
|- style="text-align:left; line-height:1.2em"
| stylerowspan="text-align:right;2" style="border-topleft:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;<!--don'''Εφαρμόστηκε'''t remove &nbsp;-->
| rowspan="2" style="border-top:1px solid #C7C7C7; border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;1948<!--don't remove &nbsp;-->
| rowspan="2" style="border-top:1px solid #C7C7C7; border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;1952<!--don't remove &nbsp;-->
| rowspan="2" style="border-top:1px solid #C7C7C7; border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;1955<!--don't remove &nbsp;-->
| colspan="2" style="border-top:1px solid #C7C7C7; border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;1958<!--don't remove &nbsp;-->
| style="border-top:1px solid #C7C7C7; border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;1967<!--don't remove &nbsp;-->
| style="border-top:1px solid #C7C7C7; border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;1987<!--don't remove &nbsp;-->
| colspan=2 style="border-top:1px solid #C7C7C7; border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;1993<!--don't remove &nbsp;-->
|-
| style="border-top:1px solid #C7C7C7; border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;1999
| colspan="4" style="background:#3C67FF; border-left:3px solid #3C67FF; border-right:3px solid #3C67FF" | [[Τρεις Πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης|<font color="white">Τρεις&nbsp;πυλώνες&nbsp;της&nbsp;&nbsp;Ευρωπαϊκής&nbsp;Ένωσης:</font>]]
| style="border-top:1px solid #C7C7C7; border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;2003
| rowspan="2" style="border-top:1px solid #C7C7C7; border-left:1px3px solid #C7C7C73C67FF" | &nbsp;2009<!--don't remove &nbsp;-->
|-
|- valign="top" style="text-align:left; line-height:1.2em"
| colspan="4" style="background:#464646; border-left:3px solid #464646; border-right:3px solid #464646" | ''[[Ευρωπαϊκές Κοινότητες|<font color="white">Ευρωπαϊκές&nbsp;Κοινότητες:</font>]]''
| style="text-align:right; border-top:1px solid #C7C7C7" | '''Τίτλος'''&nbsp;
| colspan="4" style="border-topbackground:1px solid #C7C7C7464646; border-left:1px3px solid #C7C7C73C67FF; paddingborder-bottomright:8px3px solid #464646" | &nbsp;<!--don'''[[Συνθήκηt τωνremove Βρυξελλών(1948)]]'''&nbsp;-->
| style="border-top:1px solid #C7C7C7; border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;'''[[Συνθήκη των Παρισίων (1951)|Συνθήκη των Παρισίων]]'''
| style="border-top:1px solid #C7C7C7; border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;'''[[Τροποποιημένη Συνθήκη των Βρυξελλών]]'''
| style="border-top:1px solid #C7C7C7; border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;'''[[Συνθήκες της Ρώμης (1957)|Συνθήκη της Ρώμης]]'''
| style="border-top:1px solid #C7C7C7; border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;'''[[Συνθήκη Συγχώνευσης|Συνθήκη των Βρυξελλών]]'''
| style="border-top:1px solid #C7C7C7; border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;'''[[Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη]]'''
| colspan=2 style="border-top:1px solid #C7C7C7; border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;'''[[Συνθήκη του Μάαστριχτ]]'''
| style="border-top:1px solid #C7C7C7; border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;'''[[Συνθήκη του Άμστερνταμ]]'''
| style="border-top:1px solid #C7C7C7; border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;'''[[Συνθήκη της Νίκαιας]]'''
| style="border-top:1px solid #C7C7C7; border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;'''[[Συνθήκη της Λισαβόνας]]'''
|-
| rowspan=8 |
| rowspan=6 style="border-left:1px solid #C7C7C7" |
| style="border-left:1px solid #C7C7C7" |
| style="border-left:1px solid #C7C7C7" |
| style="background:#42B995" |
| colspan=2"4" style="line-height:1.2em; background:#42B995; border-top:3px solid #3C67FF; border-left:3px solid #3C67FF; border-right:3px solid #3C67FF464646" | [[Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας|<font color="black">Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας</font>]] <font color="black">(ΕΥΡΑΤΟΜEΥΡATOM)</font>
| colspan=5"4" style="background:#42B995; border-left:3px solid #3C67FF; border-right:3px solid #464646" |
| colspan="2" style="background:#52C1A0; widthpadding:0px0; paddingborder-left:0px3px solid #3C67FF; margin border-top:03px dotted #192192; fontborder-sizebottom:0"3px |[[image:pix.gif|1px]]dotted #192192" |
| style="background:#67C7AB; width:0px; padding:0px; margin:0; font-size:0" |[[image:pix.gif|1px]] |
| style="background:#7BCFB7; width:0px; padding:0px; margin:0; font-size:0" |[[image:pix.gif|1px]] |
| style="background:#92D7C4; width:0px; padding:0px; margin:0; font-size:0" |[[image:pix.gif|1px]] |
| style="background:#ACDFD2; width:0px; padding:0px; margin:0; font-size:0" |[[image:pix.gif|1px]] |
| style="background:#C6E8E0; width:0px; padding:0px; margin:0; font-size:0" |[[image:pix.gif|1px]] |
| style="background:#DBEEEA; width:0px; padding:0px; margin:0; font-size:0" |[[image:pix.gif|1px]] |
| style="background:#EFF5F5; width:0px; padding:0px; margin:0; font-size:0" |[[image:pix.gif|1px]] |
|-
| colspan="3" style="background:#93DAE7" |
| colspan=2"4" style="line-height:1.2em; background:#93DAE7; border-left:3px solid #3C67FF; border-right:3px solid #3C67FF464646" | [[Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα|<font color="black">Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα</font>]] <font color="black">(ΕΚΑΧ)</font>
| colspan="3" style="; text-align:right; line-height:1.2em; background:#93DAE7; padding-right:3px; border-bottomleft:3px solid #1921923C67FF" | ''Η Συνθήκη έληξε το 2002''&nbsp;
| style="background:#44B72E; border-topright:3px solid #192192; border-left:3px solid #192192464646" | &nbsp;<!--needed for border-->
| colspan="2" rowspan=6"7" style="line-heightbackground:1.2em#192192; backgroundborder-left:3px solid #1921923C67FF" | [[Ευρωπαϊκή Ένωση|<font color="white">Ευρωπαϊκή Ένωση</font>]] <font color="white">(ΕΕ)</font>
| rowspan=6"7" style="background:#272F9E; width:0px; padding:0px; margin:0; font-size:0" |[[image:pix.gif|1px]] |
| rowspan=6"7" style="background:#3A42AE; width:0px; padding:0px; margin:0; font-size:0" |[[image:pix.gif|1px]] |
| rowspan=6"7" style="background:#5159BB; width:0px; padding:0px; margin:0; font-size:0" |[[image:pix.gif|1px]] |
| rowspan=6"7" style="background:#6A71C8; width:0px; padding:0px; margin:0; font-size:0" |[[image:pix.gif|1px]] |
| rowspan=6"7" style="background:#8A90D7; width:0px; padding:0px; margin:0; font-size:0" |[[image:pix.gif|1px]] |
| rowspan=6"7" style="background:#A8ACE3; width:0px; padding:0px; margin:0; font-size:0" |[[image:pix.gif|1px]] |
| rowspan=6"7" style="background:#D1D4F1; width:0px; padding:0px; margin:0; font-size:0" |[[image:pix.gif|1px]] |
| rowspan=6"7" style="background:#EFF0F6; width:0px; padding:0px; margin:0; font-size:0" |[[image:pix.gif|1px]] |
|-
| rowspan="4" style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;<!--neededdon't forremove border&nbsp;-->
| rowspan="4" style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;<!--neededdon't forremove border&nbsp;-->
| style="background:#5FCF4D" |
| colspan=2"4" style="line-height:1.2em; background:#5FCF4D; border-left:3px solid #3C67FF464646; border-rightbottom:3px solid #3C67FF464646" | [[Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα|<font color="black">Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα</font>]] <font color="black">(ΕΟΚ)</font>
| rowspancolspan=4"2" style="font-size:75%; line-height:92%; background:#19219244B72E; border-left:5px3px solid #1921923C67FF; border-rightbottom:5px3px solid #192192464646;" | <big><font color="white">→</font></big><br/><font color="white">Π<br/>Υ<br/>Λ<br/>Ω<br/>Ν<br/>Ε<br/>Σ</font><br/><big><font color="white">→</font></big>
| colspan="2" style="background:#44B72E; border-right:3px solid #464646;" |
|-
| colspan=2 rowspan=2 style="line-height:1.2em; background:#44B72E" | [[Ευρωπαϊκές Κοινότητες|<font color="black">Ευρωπαϊκές Κοινότητες</font>]] <font color="black">(EΚ)</font>
| colspan="1" style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;<!--don't remove &nbsp;-->
| colspan="1" style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;<!--don't remove &nbsp;-->
| colspan="1" style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;<!--don't remove &nbsp;-->
| rowspan="1" colspan="1" style="background:#FF6666" | &nbsp;<!--don't remove &nbsp;-->
| rowspan="1" colspan="1" style="background:#FF6666" | [[Συμφωνία Σένγκεν|<font color="black">Συμφωνία Σένγκεν</font>]]
| rowspan="1" colspan="2" style="background:#FF6666; border-top:3px solid #3C67FF;border-bottom:3px solid #3C67FF;border-right:3px solid #3C67FF" | &nbsp;<!--don't remove &nbsp;-->
| rowspan="2" colspan="2" style="background:#44B72E; border-right:3px solid #464646; border-bottom:3px solid #464646;border-left:3px solid #464646" | [[Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα|<font color="black">Ευρωπαϊκή Κοινότητα</font>]] <font color="black">(ΕΚ)</font>
|-
| rowspan="3" style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;<!--neededdon't forremove border&nbsp;-->
| rowspan="3" style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;<!--don't remove &nbsp;-->
| colspan=2 style="line-height:1.2em; background:#3C67FF; border-left:3px solid #3C67FF; border-right:3px solid #3C67FF" | <font color="white">↑</font>[[Ευρωπαϊκές Κοινότητες|<font color="white">&nbsp;Ευρωπαϊκές&nbsp;Κοινότητες</font>]]<font color="white">↑</font>
| rowspan="2" colspan="3" style="background:#FFFF97; border:3px dotted #464646" | [[TREVI|<font color="black">TREVI</font>]]
| rowspan=2 style="line-height:1.2em; background:#E6E600" | [[Αστυνομική και Δικαστική Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις|<font color="black">Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις</font>]] <font color="black"></font>
| rowspan="2" style="background:#E6E600; border-left:3px solid #3C67FF" | [[Αστυνομική και Δικαστική Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις#Ιστορία|<font color="black">Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων</font>]] <font color="black">(ΔΕΥ)</font>
| style="background:#E6E600; " | &nbsp;<!--don't remove &nbsp;-->
|-
| rowspan=2 style="border-leftbackground:1px solid #C7C7C7E6E600" | &nbsp;<!--neededdon't forremove border&nbsp;-->
| colspan="2" style="background:#D4BE00" | [[Αστυνομική και Δικαστική Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις|<font color="black">Αστυνομική και Δικαστική Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις</font>]] <font color="black">(ΑΔΣΠ)</font>
| style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;<!--needed for border-->
| colspan=2 style="line-height:1.2em; background:#D4BE00" | [[Αστυνομική και Δικαστική Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις|<font color="black">Αστυνομική και Δικαστική Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις</font>]] <font color="black"></font>
|-
| style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;<!--don't remove &nbsp;-->
| style="line-height:95%; background:#CA7FC8" | [[Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία|<font color="black">Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία</font>]] <font color="black"></font>
| style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;<!--don't remove &nbsp;-->
| colspan=3 style="line-height:1.2em; background:#AD76C9" | [[Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας |<font color="black">Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας </font>]] <font color="black">(ΚΕΠΠΑ)</font>
| style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;<!--don't remove &nbsp;-->
| style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;<!--don't remove &nbsp;-->
| style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;<!--don't remove &nbsp;-->
| style="background:#CA7FC8; border:3px dotted #464646" | [[Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία|<font color="black">Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία</font>]]&nbsp;<font color="black">(EPC)</font>
| colspan="4" style="background:#AD76C9; border-left:3px solid #3C67FF" | [[Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας|<font color="black">Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας</font>]] <font color="black">(ΚΕΠΠΑ)</font>
|-
| colspanrowspan="2" rowspancolspan="2" style="line-height:90%; background:#A3C5DC" | ''Άλλοι Οργανισμοίοργανισμοί''
| colspan=4 rowspan="2" colspan="6" style="line-height:90%; background:#7AA7CB" | [[Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση|<font color="black">Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση</font>]] <font color="black">(ΔΕΕ) έληξε το 2010</font>
| colspanrowspan="2" rowspancolspan="2" style="line-height:90%; background:#7AA7CB; border-top:3px solid #1921923C67FF;" | &nbsp;<!--neededdon't forremove border&nbsp;-->
| colspan="2" style="line-height:90%; background:#AD76C9; border-left:3px solid #1921923C67FF; border-bottom:3px solid #1921923C67FF" | &nbsp;<!--neededdon't forremove border&nbsp;-->
|-
| colspan="3" style="heighttext-align:5pxright; background:#7AA7CB; padding-right:3px" | ''Η Συνθήκη έληξε το 2011''
| style="background:#85AFCF;192192"| width:0px&nbsp; padding:0px; margin:0; font-size:0; height:0px" |[[image:pix.gif|1px]]
| rowspan="1" style="background:#95BAD6; width:0px272F9E; padding:0px; margin:0; font-size:0; height:0px" |[[image:pix.gif|1px]]
| rowspan="1" style="background:#9EC0D9; width:0px3A42AE; padding:0px; margin:0; font-size:0; height:0px" |[[image:pix.gif|1px]]
| rowspan="1" style="background:#ACCADF; width:0px5159BB; padding:0px; margin:0; font-size:0; height:0px" |[[image:pix.gif|1px]]
| rowspan="1" style="background:#BBD4E4; width:0px6A71C8; padding:0px; margin:0; font-size:0; height:0px" |[[image:pix.gif|1px]]
| rowspan="1" style="background:#CDDFEB; width:0px8A90D7; padding:0px; margin:0; font-size:0; height:0px" |[[image:pix.gif|1px]]
| rowspan="1" style="background:#DDE9F1; width:0pxA8ACE3; padding:0px; margin:0; font-size:0; height:0px" |[[image:pix.gif|1px]]
| rowspan="1" style="background:#F4F7F9; width:0pxD1D4F1; padding:0px; margin:0; font-size:0; height:0px" |[[image:pix.gif|1px]]
| rowspan="1" style="background:#EFF0F6; padding:0" |
|}<noinclude>
|- style="line-height:1em"
| style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;<!--don't remove &nbsp;-->
| style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;<!--don't remove &nbsp;-->
| style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;<!--don't remove &nbsp;-->
| style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;<!--don't remove &nbsp;-->
| style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;<!--don't remove &nbsp;-->
| style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;<!--don't remove &nbsp;-->
| style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;<!--don't remove &nbsp;-->
| style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;<!--don't remove &nbsp;-->
| style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;<!--don't remove &nbsp;-->
| &nbsp;<!--don't remove &nbsp;-->
| style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;<!--don't remove &nbsp;-->
| style="border-left:1px solid #C7C7C7" | &nbsp;<!--don't remove &nbsp;-->
| colspan="10" style="border-left:1px solid #C7C7C7" | {{navbar|Χρονοδιάγραμμα-ΕΕ|mini=1}}
|}
 
<noinclude>
2.445

επεξεργασίες