Βικιπαίδεια:Επιχείρηση: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

 
Το θέμα με το οποίο ασχολείται μια Βικιεπιχείρηση μπορεί να καλύπτεται από μια Βικιεπιχείρηση με γενικότερο θέμα, ή να υπερκαλύπτει μια άλλη με ειδικότερο ενδιαφέρον. Ωστόσο μπορεί να υπάρχουν βικιεπιχειρήσεις που δεν αφορούν θεματικούς τομείς της εγκυκλοπαίδειας, αλλά θέματα διαχείρισης ή τεχνικά θέματα, ή να αφορούν δράσεις με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα (ενώ οι περισσότερες βικιεπιχειρήσεις έχουν αόριστη διάρκεια).
 
== Πρόσφατη δραστηριότητα ==
{{Βικιπαίδεια:Δραστηριότητα Βικιεπιχειρήσεων}}
 
== Κατάλογος βικιεπιχειρήσεων ==
Ανώνυμος χρήστης