Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Βάρβιτος»

Ο αριθμός των χορδών του βάρβιτου δεν είναι γνωστός. Ο [[Θεόκριτος]]<ref>Θεόκριτου Ειδύλλια ΙΣΤ', Χάριτες ή Ιέρων Ε, 45</ref> αναφέρει πως ήταν ένα πολύχορδο όργανο ("βάρβιτον ες πολύχορδον"), ενώ ο κωμικός ποιητής [[Αναξίλας]] στο Λυροποιό του<ref>Αθήναιος, Δ' 183Β, 81</ref> μιλά για τριχόρδους βαρβίτους ("εγώ δε βαρβίτους τριχόρδους"). Στον Αθήναιο συναντώνται και άλλα ονόματα, όπως βάρμος, βάρωμος και βαρύμιτον, συναντώνται αντί του βάρβιτον, αν και ο βάρωμος αναφέρεται σαν καθαρά διαφορετικό όργανο<ref>[...]τον γαρ βάρωμον και βάρβιτον, ων Σαπφώ και Ανακρέων μνημονεύουσι.</ref>. Η λέξη βαρύμιτον προέρχεται από το βαρύς (χαμηλός) και μίτος (χορδή).
 
Για την έκφραση "παίζω το (τη) βάρβιτο" χρησιμοποιούσαν το ρ.ρήμα βαρβιτίζω<ref>Kock CAF Ι, 571</ref><ref>Αριστοφάνη απόσπ. 752</ref><ref>Πολυδ. Δ', 63.</ref>. Ο εκτελεστής του βαρβίτου λεγόταν βαρβιτιστής και ο τραγουδιστής, που συνόδευε ο ίδιος το τραγούδι του στο βάρβιτο, βαρβιτωδός.
 
==Παραπομπές==
514

επεξεργασίες