Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου»

+λινκς.
(+λινκς.)
Εκυρώθη με το Ν.Δ.187/ΦΕΚ 261/τ.Α΄/3-10-1973 και περιέχει 273 άρθρα.
 
'''Μέρος 1ο''' [[Πλοίο|Πλοία]] και [[Βοηθητικό ναυπήγημα|Βοηθητικά ναυπηγήματα]].
 
Κεφ.Α΄ Ορισμοί, Κεφ.Β΄ Εθνικότης[[Εθνικότητα πλοίου]], Κεφ.Γ΄ [[Καταμέτρηση χωρητικότητας]], Κεφ.Δ΄ [[Ασφάλεια πλοίων]], Κεφ.Ε΄ Ναυτιλιακά [[έγγραφα πλοίου|έγγραφα πλοίων]], Κεφ.Στ΄ [[Βοηθητικά ναυπηγήματα]].
 
'''Μέρος 2ο''' [[Προσωπικό πλοίου|Προσωπικό των πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων]].
 
Κεφ.Α΄ [[Ναυτική απογραφή]], Κεφ.Β΄ Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση, Κεφ.Γ΄ Ιδιωτική Ναυτική Εκπαίδευση, Κεφ.Δ΄ Αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας, Κεφ.Ε΄ Σύνθεση προσωπικού των πλοίων (πληρώματα), Κεφ.Στ΄ Εύρεση ναυτ. εργασίας, Κεφ.Ζ΄ Κρατική ρύθμιση σύμβασης ναυτολόγησης, Κεφ.Η΄ Τροφοδοσία, Κεφ.Θ΄ Εξουσία και καθήκοντα Πλοιάρχου, Κεφ.Ι΄ Καθήκοντα πληρώματος.
 
'''Μέρος 3ο''' [[Λιμενική αστυνομία|Αστυνομία λιμένων και παραλίων]].
 
Κεφ.Α΄ Όρια αστυνομικής δικαιοδοσίας των λιμενικών αρχών. Κεφ.Β΄ Διοικητική Αστυνομία, Κεφ.Γ΄ Δικαστική Αστυνομία.
 
'''Μέρος 4ο''' Ειδικά ναυτιλιακά θέματα.
 
Κεφ.Α΄ [[Ακτοπλοΐα]], Κεφ.Β΄ [[Πλοήγηση]], Κεφ.Γ΄ [[Ρυμούλκηση]] και [[Επιθαλάσσια αρωγή]], Κεφ.Δ΄ [[Φαρικά τέλη]], Κεφ.Ε΄ Ναυάγια.
 
'''Μέρος 5ο''' Ποινικές και πειθαρχικές διατάξεις.
 
Τμήμα Α΄ Ουσιαστικές διατάξεις.
41.167

επεξεργασίες