Ιωάννης Σκυλίτζης: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων