Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Βικιπαίδεια:Τι σημαίνει «Αγνοήστε όλους τους κανόνες»»

 
==Τι δε σημαίνει το "Αγνοήστε όλους τους κανόνες"==
[[Image:IAR doesn't mean this.jpg|thumb|250px|right|SometimesΜερικές youφορές needχρειάζεται toνα drawυπερβαίνεις theτο limitόριο]]
{{απόσπασμα|''PedantryΟ andφορμαλισμός masteryκαι areη oppositeδεξιοτεχνία attitudes towardείναι rulesαντίθετες συμπεριφορές ως προς τους κανόνες. To applyΤο aνα ruleεφαρμόσουμε toέναν theκανόνα letter,κατά rigidlyγράμμα, unquestioninglyαυστηρά, inχωρίς casesεξέταση, whereτόσο itσε fitsπεριστάσεις andπου inταιριάζει casesόσο whereκαι itσε doesεκείνες notπου fitδεν ταιριάζει, isείναι pedantryφορμαλισμός... ToΤο applyνα aεφαρμόσουμε ruleέναν withκανόνα naturalμε easeφυσική χαλαρότητα, withμε judgmentκρίση, noticingδιακρίνοντας theτις casesπεριστάσεις whereστις itοποίες fitsταιριάζει, andκαι withoutχωρίς everποτέ lettingνα theεπιτρέπουμε wordsοι ofλέξεις theτου ruleκανόνα obscureνα theθολώνουν purposeτο ofσκοπό theτης actionπράξης orή theτις opportunitiesευκαιρίες ofτης the situationκατάστασης, isείναι masteryδεξιοτεχνία.''|[[GeorgeΓκιόργκι PólyaΠόλια]]<!--George Pólya--><ref> {{ Cite book | last= Pólya | first= George | title=[[ How to Solve It]] |year= 1945 |publisher= Princeton Science Library | isbn= 0-691-11966-X | pages= 148 }}</ref>}}
 
{{απόσπασμα|''Αγνοήστε όλους τους κανόνες — και αυτού περιλαμβανομένου.''}}
 
Παρά το όνομά του, το "[[Βικιπαίδεια:Αγνοήστε όλους τους κανόνες|Αγνοήστε όλους τους κανόνες]]" δεν σαμποτάρει τους άλλους κανόνες. Ο σκοπός του είναι να κρατά μακριά από το σαμποτάρισμα αυτού που κυρίως κάνουμε εδώ: χτίζουμε μια ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια. Οι κανόνες έχουν ''μηδενική'' σημασία εάν συγκριθούν με αυτόν τον σκοπό. Εάν βοηθούν το σκοπό, έχει καλώς. Αν όμως παρεμβαίνουν σ'αυτόν, τότε την ίδια στιγμή αναιρούνται.
Despite its name, "[[Wikipedia:Ignore all rules|Ignore all rules]]" does not sabotage the other rules. Its purpose is to keep them from sabotaging what we're doing here: building a free encyclopedia. Rules have ''zero'' importance compared with that goal. If they aid that goal, good. If they interfere with it, they are instantly negated.
 
*"Αγνοήστε όλους τους κανόνες" δε σημαίνει ότι οποιαδήποτε πράξη είναι δικαιολογημένη. Ούτε είναι ένα [[ατού]] ούτε μια [[wiktionary:carte blanche|λευκή κάρτα]]. Οι πράξεις κάποιου που αγνοεί τον κανόνα θα πρέπει δικαιολογούνται από το πως βελτιώνουν την εγκυκλοπαίδεια εφόσον προκληθεί. Στην πραγματικότητα, ο καθένας θα μπορούσε να το κάνει αυτό οποτεδήποτε. Σε περίπτωση σύγκρουσης, αυτό που μετρά ως βελτίωση αποφασίζεται με συναίνεση.
*"Ignore all rules" does not mean that every action is justifiable. It is neither a [[Trump|trump card]] nor a [[wiktionary:carte blanche|carte blanche]]. A rule-ignorer must justify how their actions improve the encyclopedia if challenged. Actually, everyone should be able to do that at all times. In cases of conflict, what counts as an improvement is decided by consensus.
*Το "Αγνοήστε όλους τους κανόνες" δεν σας σταματά απ' το να υποδεικνύετε κάποιον κανόνα σε κάποιους που τον έχει παραβιάσει, αλλά σκεφτείτε ότι η κρίση τους ενδεχομένως να είναι σωστή, και ότι κι αυτοί σχεδόν με βεβαιότητα θεωρούσαν ότι ήταν σωστή. (Δείτε επίσης [[Βικιπαίδεια:Θεωρείστε καλή πίστη]].)
*"Ignore all rules" does not stop you from pointing out a rule to someone who has broken it, but do consider that their judgment may have been correct, and that they almost certainly thought it was. (See also [[Wikipedia:Assume good faith]].)
*Το "Αγνοήστε όλους τους κανόνες" δεν είναι αφεαυτού μια σωστή απάντηση εάν κάποιος σας ρωτά γιατί παραβιάσατε έναν κανόνα. Πολλοί κανόνες έχουν προκύψει μετά από μεγάλη στοχαστική εμπειρία και υπάρχουν για αρκετά σοβαρούς λόγους. Γι'αυτό θα πρέπει να παραβιάζονται μόνον για εξίσου σοβαρούς λόγους.
*"Ignore all rules" is not in itself a valid answer if someone asks you why you broke a rule. Most of the rules are derived from a lot of thoughtful experience and exist for pretty good reasons; they should therefore only be broken for good reasons.
*Το "Αγνοήστε όλους τους κανόνες" δεν είναι μια εξαίρεση από τη λογοδοσία. Παραμένετε υπεύθυνος για τα εύλογα προβλέψιμα αποτελέσματα των πράξεών σας πάνω στην εγκυκλοπαίδεια και στους άλλους συντάκτες.
*"Ignore all rules" is not an exemption from accountability. You're still responsible for reasonably foreseeable effects of your actions on the encyclopedia and on other editors.
*Το "Αγνοήστε όλους τους κανόνες" δεν είναι μια πρόσκληση να χρησιμοποιήσετε τη Βικιπαίδεια για σκοπούς ενάντιους ως προς αυτούς της οικοδόμησης μιας ελεύθερης εγκυκλοπαίδειας. (Δείτε επίσης [[Βικιπαίδεια:Σχετικά]] και [[Βικιπαίδεια:Τι δεν είναι η Βικιπαίδεια]].)
*"Ignore all rules" is not an invitation to use Wikipedia for purposes contrary to that of building a free encyclopedia. (See also [[Wikipedia:About]] and [[Wikipedia:What Wikipedia is not]].)
*Το "Αγνοήστε όλους τους κανόνες" δεν σημαίνει απαραίτητα μια εξαίρεση σε κάθε κανόνα. Μια τυπική [[WP:COPYVIO|παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων]], για παράδειγμα, δεν συμβάλλει σε καμία περίπτωση σε μια καλύτερη ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια.
*"Ignore all rules" does not mean there is necessarily an exception to every rule. A typical [[WP:COPYVIO|copyright violation]], for instance, does not make for a better free encyclopedia.
*Το "Αγνοήστε όλους τους κανόνες" δεν σημαίνει ότι μπορείτε να παραβιάσετε [[Wikipedia:Office actions|την επίσημη πολιτική]] χωρίς να υποστείτε φραγή για διατάραξη.
*"Ignore all rules" does not mean that you can violate [[Wikipedia:Office actions]] without being blocked for disruption.
 
{{anchor|Use common sense}}
 
 
== Χρησιμοποιείστε την κοινή λογική ==
15.355

επεξεργασίες