Βικιπαίδεια:Διαιτησία: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μτφρ. ενότητας
μΧωρίς σύνοψη επεξεργασίας
(μτφρ. ενότητας)
{{dispute-resolution}}{{ArbCom navigation}}
 
[[/Index|Η διαδικασία διαιτησίας]] εντός της κοινότητας της Βικιπαίδειας υπάρχει για να επιβάλει δεσμευτικές αποφάσεις στις διαφωνίες μεταξύ μελών της κοινότητας, τις πουοποίες δεν έχουν καταφέρει να επιλύσουν ούτε η διαλογική συζήτηση της κοινότητας ούτε οι [[Βικιπαίδεια:διαχειριστές|διαχειριστές]] , οι [[Βικιπαίδεια:Γραφειοκράτες|Γραφειοκράτες]] καιούτε η [[Βικιπαίδεια:Διαμεσολάβηση|διαδικασία της Διαμεσολάβησης]] . Τα θέματα διαιτησίας διαχειρίζεται μια ομάδα έμπειρων χρηστών, την [[Βικιπαίδεια:Επιτροπή Διαιτησίας|Επιτροπή Διαιτησίας]]. Εκτός από την εξέταση διαφωνιών, η Επιτροπή διαχειρίζεταιχειρίζεται θέματα για τα οποία δεν ενδείκνυται δημόσια συζήτηση, όπως τα θέματαζητήματα ιδιωτικότητας. Η επιτροπή έχειδιαθέτει σημαντική αυτονομία, προκειμένου να χειριστεί τέτοια θέματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται από την [[Βικιπαίδεια: Πολιτική διαιτησίας|Πολιτική διαιτησίας]].
 
; Εκλογές
 
; Αποδοχή θεμάτων
Η επιτροπή αποδέχεται προς εξέταση περιπτώσεις σχετικές με τηντη συμπεριφορά χρηστών (συμπεριλαμβανόμενηςσυμπεριλαμβανομένης της ακατάλληλης συνεισφοράς), ότανεφόσον όλα τα άλλα μέσα συμφωνίαςπροσέγγισης έχουν αποτύχει. καιΕπίσης, αποφασίζειλαμβάνει αποφάσεις για νατην επιλύσειεπίλυση προβλήματαπροβλημάτων τηςσχετικά συντακτικήςμε κοινότηταςτη σύνταξη των άρθρων. Ωστόσο, itη willεπιτροπή notδεν makeπροχωρεί editorialσε statementsδιορθωτικές orδηλώσεις decisionsή aboutαποφάσεις howως articlesπρος shouldτο readτι πρέπει να αναφέρεται στα άρθρα ("contentαποφάσεις decisions"περιεχομένου), andκαι usersοι shouldχρήστες '''notδεν''' askπρέπει theνα Committeeζητούν toαπό makeτην theseεπιτροπή kindsνα ofλάβει decisionsτέτοιου είδους αποφάσεις, asδιότι itαυτό willδεν notπρόκειται doνα soσυμβεί.
 
Η διαιτησία είναι το τελευταίο μέσο στη διαδιακασίαδιαδικασία [[Βικιπαίδεια:Επίλυση Διαφωνίων|Επίλυσης Διαφωνιών]]: it. isΑποτελεί aτο lastέσχατο resortκαταφύγιο, onlyπου toθα beπρέπει employedνα whenχρησιμοποιείται allμόνον elseόταν hasκάθε failedτι orάλλο thereέχει isαποτύχει veryή goodυπάρχει causeσοβαρός toλόγος believeνα theyθεωρούμε willότι notδεν helpθα βοηθήσει. TryΔοκιμάστε otherπροηγουμένως stepsάλλα firstβήματα, includingόπως discussionτη betweenσυζήτηση disputantsμεταξύ andτων διαφωνούντων και, whereόπου appropriateείναι κατάλληλο, mediation.τη The[[Βικιπαίδεια: ArbitrationΔιαμεσολάβηση|διαμεσολάβηση]]. CommitteeΗ onlyεπιτροπή dealsδιαιτησίας withασχολείται theμόνο mostμε seriousτις σοβαρότερες, entrenchedτις πλέον επίμονες ή βαθιά ριζωμένες διαφωνίες, orκαθώς persistentκαι disputesμε andπεριπτώσεις casesπαραβίασης ofτων rule-breakingκανόνων, whereόταν allκάθε otherάλλο reasonableλογικό meansμέσο haveέχει failedαποτύχει.
 
; Αίτημα για διαιτησία
 
; Requesting arbitration
To request that a dispute be arbitrated, see the [[Wikipedia:Requests for arbitration|arbitration request page]].