Βικιπαίδεια:Διαιτησία: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μτφρ.
(μτφρ.)
(μτφρ.)
Requests for Arbitration can also be used to present questions and requests related to previous closed cases. These include clarification of the intent and scope of a decision, appeals of past sanctions, and requests to amend remedies and enforcement measures.
 
; Υποθέσεις χωρίς να έχει προηγηθεί άλλη διαδικασία επίλυσης της διαφοράς
; Cases lacking prior dispute resolution
The Committee will generally accept these types of cases without any previous formal dispute resolution measures being followed:
:* Reviews of emergency actions to remove administrator privileges
:* Unusually divisive disputes among administrators
:* Matters directly referred to the Arbitration Committee by [[User:Jimbo Wales|Jimbo Wales]]
 
Η επιτροπή διαιτησίας σε γενικές γραμμές θα αποδέχεται προς εξέταση υποθέσεις όπως οι ακόλουθες τρεις, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί άλλη επίσημη διαδικασία ή μέσο για την επίλυση της διαφοράς:
Otherwise, it is [[WP:RFAR/G#PRIOR|expected]] that other avenues of [[WP:DR|dispute resolution]] will have been exhausted before a case is filed—Arbitration is the [[WP:DR#Last resort: Arbitration|last resort]] for conflicts, rather than the first.
 
:* Επανεξέταση επειγουσών ενεργειών για την αφαίρεση δικαιωμάτων διαχειριστή
:* Ασυνήθιστα διαιρετικές διαμάχες μεταξύ διαχειριστών
:* Ζητήματα που παραπέμπονται στην επιτροπή διαιτησίας κατ' ευθείαν από τον [[Τζίμπο Γουέιλς]]
 
Ειδάλλως, [[WP:RFAR/G#PRIOR|αναμένεται]] ότι κάθε άλλο μέσο [[WP:DR|επίλυσης διαφωνιών]] θα έχει εξαντληθεί προτού υποβληθεί η υπόθεση στην επιτροπή διαιτησίας. Η διαιτησία αποτελεί το έσχατο καταφύγιο, όχι το πρώτο, σχετικά με την αντιμετώπιση των συγκρούσεων.
 
; Further information