Βικιπαίδεια:Διαιτησία: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μτφρ.
μτφρ.
μτφρ.
Γραμμή 20:
Requests for Arbitration can also be used to present questions and requests related to previous closed cases. These include clarification of the intent and scope of a decision, appeals of past sanctions, and requests to amend remedies and enforcement measures.
 
; Υποθέσεις χωρίς να έχει προηγηθεί άλλη διαδικασία επίλυσης της διαφοράς
; Cases lacking prior dispute resolution
The Committee will generally accept these types of cases without any previous formal dispute resolution measures being followed:
:* Reviews of emergency actions to remove administrator privileges
:* Unusually divisive disputes among administrators
:* Matters directly referred to the Arbitration Committee by [[User:Jimbo Wales|Jimbo Wales]]
 
Η επιτροπή διαιτησίας σε γενικές γραμμές θα αποδέχεται προς εξέταση υποθέσεις όπως οι ακόλουθες τρεις, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί άλλη επίσημη διαδικασία ή μέσο για την επίλυση της διαφοράς:
Otherwise, it is [[WP:RFAR/G#PRIOR|expected]] that other avenues of [[WP:DR|dispute resolution]] will have been exhausted before a case is filed—Arbitration is the [[WP:DR#Last resort: Arbitration|last resort]] for conflicts, rather than the first.
 
:* Επανεξέταση επειγουσών ενεργειών για την αφαίρεση δικαιωμάτων διαχειριστή
:* Ασυνήθιστα διαιρετικές διαμάχες μεταξύ διαχειριστών
:* Ζητήματα που παραπέμπονται στην επιτροπή διαιτησίας κατ' ευθείαν από τον [[Τζίμπο Γουέιλς]]
 
Ειδάλλως, [[WP:RFAR/G#PRIOR|αναμένεται]] ότι κάθε άλλο μέσο [[WP:DR|επίλυσης διαφωνιών]] θα έχει εξαντληθεί προτού υποβληθεί η υπόθεση στην επιτροπή διαιτησίας. Η διαιτησία αποτελεί το έσχατο καταφύγιο, όχι το πρώτο, σχετικά με την αντιμετώπιση των συγκρούσεων.
 
; Further information