Σύμβαση για την κατάργηση των χημικών όπλων: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων