Προγραμματιστικό παράδειγμα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων