Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

3.176 bytes προστέθηκαν ,  πριν από 7 έτη
καμία σύνοψη επεξεργασίας
 
==Πηγές για το έργο==
Ο Ισίδωρος χρησιμοποίησε ως βασικές του πηγές την Αγία Γραφή, τα σχόλια του Σέρβιου στον Βιργίλιο (Servius Maurus Honoratus Grammaticus. Servii Grammatici qui feruntur in Vergilii carmina commentarii)<ref>[http://virgil.org/bibliography/ David Scott Wilson-Okamura, ''Virgil in Late Antiquity, the Middle Ages, and the Renaissance: An Online Bibliography'']</ref>, συλλογές επεξηγηματικών κειμένων, γραμματικές, βιβλία οδηγιών και τεχνικά εγχειρίδια. Από πλευράς συγγραφέων περιλαμβάνονται οι Αμβρόσιος, Αυγουστίνος, Βοήθιος, μια επιτομή του Κέλιου Αυρηλιανού, Κασσιόδωρος, Κικέρων, Διοσκορίδης, Δονάτος, Γαληνός (από λατινική μετάφραση), Γρηγόριος ο Μέγας, Ηγίσιππος, Ιερώνυμος, Λακτάτιος, Λουκανός, Μακρόβιος, Ορόσιος, Οβίδιος, Παλλάδιος, Πλίνιος ο Νεότερος, Ψευδο-Κλήμης, Σενέκας, Σουητώνιος, Τερτυλλιανός, Βιργίλιος, Βάρωνας, Φλάκκος, Βικτωρίνος αλλά και άλλοι συγγραφείς σε πρωτότυπο ή σε αναφορές.<ref name=enc1/> Συνολικά, ο Ισίδωρος μνημονεύει 154 συγγραφείς, Χριστιανούς και "ειδωλολάτρες". Φαίνεται ότι τους Χριστιανούς συγγραφείς τους ανέγνωσε από το πρωτότυπο, αλλά τους ειδωλολάτρες τους προσέγγισε μέσω των μεταφράσεών τους στα λατινικά.
 
==Το έργο==
Ο Ισίδωρος καθ' υπόδειξη του επισκόπου Βραούλιου (Braulio Caesaraugustanus), ο οποίος τον εμψύχωσε για να το ολοκληρώσει και ο Ισίδωρος του το αφιέρωσε,<ref>[http://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_%281913%29/St._Braulio Nicholas Aloysius Weber, ''Catholic Encyclopedia (1913), St. Braulio'']</ref> διαίρεσε το έργο του σε είκοσι "βιβλία"<ref>[http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Isidore/home.html University of Chicago, Roman Texts: ''Isidore of Seville: The Etymologies (or Origins)'']</ref>:
* Βιβλίο I: de grammatica (περί γραμματικής)
* Βιβλίο II: de rhetorica et dialectica (περί ρητορικής και διαλεκτικής)
* Βιβλίο III: de mathematica (περί μαθηματικών, γεωμετρίας, μουσικής και αστρονομίας
* Βιβλίο IV: de medicina (περί ιατρικής)
* Βιβλίο V: de legibus et temporibus (περί νόμων και χρονολόγησης)
* Βιβλίο VI: de libris et officiis ecclesiasticis (περί εκκλησιαστικών βιβλίων και αξιωμάτων)
* Βιβλίο VII: de deo, angelis et sanctis (περί Θεού, αγγέλων και αγίων)
* Βιβλίο VIII: de ecclesia et sectis (περί Εκκλησίας και αιρέσεων)
* Βιβλίο IX: de linguis, gentibus, regnis, militia, civibus, affinitatibus (περί γλωσσών, λαών, βασιλείων, πόλεων και τίτλων)
* Βιβλίο X: de vocabulis (Ετυμολογικό λεξικό)
* Βιβλίο XI: de homines et portentis (περί ανθρωπίνου γένους και οιωνών
* Βιβλίο XII: de animalibus (περί ζώων)
* Βιβλίο XIII: de mundo et partibus (περί του Φυσικού κόσμου)
* Βιβλίο XIV: de terra et partibus (περί Γης και των τμημάτων της)
* Βιβλίο XV: de aedificiis et agris (περί κτισμάτων και δημοσίων έργων)
* Βιβλίο XVI: de lapidibus et metallis (περί ορυκτών και μετάλλων)
* Βιβλίο XVII: de rebus rusticis (περί γεωργίας)
* Βιβλίο XVIII: de bello et ludis (περί πολέμου και των αιτίων του)
* Βιβλίο XIX: de navibus, aedificiis et vestibus (περί πλοίων, σπιτιών και ενδυμάτων)
* Βιβλίο XX: de domo et instrumentis domesticis (περί τροφής και οικιακών εργαλείων)
 
 
<!-- -->