Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

Καμία αλλαγή στο μέγεθος, πριν από 7 έτη
==Το έργο==
Ο Ισίδωρος καθ' υπόδειξη του επισκόπου Βραούλιου (Braulio Caesaraugustanus), ο οποίος τον εμψύχωσε για να το ολοκληρώσει και ο Ισίδωρος του το αφιέρωσε,<ref>[http://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_%281913%29/St._Braulio Nicholas Aloysius Weber, ''Catholic Encyclopedia (1913), St. Braulio'']</ref> διαίρεσε το έργο του σε είκοσι "βιβλία"<ref>[http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Isidore/home.html University of Chicago, Roman Texts: ''Isidore of Seville: The Etymologies (or Origins)'']</ref>:
* Βιβλίο I: de grammatica (περί γραμματικής)
* Βιβλίο II: de rhetorica et dialectica (περί ρητορικής και διαλεκτικής)
* Βιβλίο III: de mathematica (περί μαθηματικών, γεωμετρίας, μουσικής και αστρονομίας
* Βιβλίο IV: de medicina (περί ιατρικής)
* Βιβλίο V: de legibus et temporibus (περί νόμων και χρονολόγησης)
* Βιβλίο VI: de libris et officiis ecclesiasticis (περί εκκλησιαστικών βιβλίων και αξιωμάτων)
* Βιβλίο VII: de deo, angelis et sanctis (περί Θεού, αγγέλων και αγίων)
* Βιβλίο VIII: de ecclesia et sectis (περί Εκκλησίας και αιρέσεων)
* Βιβλίο IX: de linguis, gentibus, regnis, militia, civibus, affinitatibus (περί γλωσσών, λαών, βασιλείων, πόλεων και τίτλων)
* Βιβλίο X: de vocabulis (Ετυμολογικό λεξικό)
* Βιβλίο XI: de homines et portentis (περί ανθρωπίνου γένους και οιωνών
* Βιβλίο XII: de animalibus (περί ζώων)
* Βιβλίο XIII: de mundo et partibus (περί του Φυσικού κόσμου)
* Βιβλίο XIV: de terra et partibus (περί Γης και των τμημάτων της)
* Βιβλίο XV: de aedificiis et agris (περί κτισμάτων και δημοσίων έργων)
* Βιβλίο XVI: de lapidibus et metallis (περί ορυκτών και μετάλλων)
* Βιβλίο XVII: de rebus rusticis (περί γεωργίας)
* Βιβλίο XVIII: de bello et ludis (περί πολέμου και των αιτίων του)
* Βιβλίο XIX: de navibus, aedificiis et vestibus (περί πλοίων, σπιτιών και ενδυμάτων)
* Βιβλίο XX: de domo et instrumentis domesticis (περί τροφής και οικιακών εργαλείων)