Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

* Παλαιότερες διηγήσεις (Δημητρίου Προκοπίου, Καισάριος Δαπόντες, Κ.Σάθας, Γ. Ζαβίρας).
* Σωφρόνιος Ευστρατιάδης «Ιερόθεος Πελοποννήσιος ο Ιβηρίτης και Μεθόδιος Ανθρακίτης ο εξ Ιωαννίνων»(1933) σσ. 257-315.
* Χρήστου Π., [[Μεθόδιος Ανθρακίτης|Μεθόδιος Ανθρακίτης]] -Βίος,Δράσις,ανέκδοτα έργα -Ιωάννινα 1953.
* Α.[[Άλκης Αγγέλλου]] « Η δίκη του Μεθοδίου Ανθρακίτη,όπως την αφηγείται ο ίδιος», Αθήνα 1956 σ. 168.
* Δημήτρης Φωτιαδης- Η Επανάσταση το 21 σσ 159-160.
* [[Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη|Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη]]- Μαρτυρίες για την νεοελληνική Παιδεία και Ιστορικά Μελετήματα (16ος- 19ος αιώνας) Ο [[Μεθόδιος Ανθρακίτης|Μεθόδιος Ανθρακίτης]] και τα "Τετράδια".
Ανώνυμος χρήστης