Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (οργανισμοί και εταιρείες): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
Ρομπότ: Άρθρο -> Λήμμα
μ (r2.7.1) (Ρομπότ: Προσθήκη: da, es, vi Τροποποίηση: it)
μ (Ρομπότ: Άρθρο -> Λήμμα)
{{οδηγός σπουδαιότητας}}
 
Ένας οργανισμός ή μία εταιρεία θεωρούνται '''εγκυκλοπαιδικοί''' εάν υπάρχουν αναφορές σε αυτούς από [[Βικιπαίδεια:Αξιόπιστες πηγές|αξιόπιστες, ανεξάρτητες δευτερεύουσες πηγές]]. Περιστασιακή αναφορά ενός μόνο θέματος που αφορά κάποια οργάνωση ή εταιρεία δεν είναι αρκετή ώστε να καλύψουν τα [[Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα|κριτήρια εγκυκλοπαιδικότητας]]. Όλο το περιεχόμενο των εν λόγω άρθρωνλημμάτων θα πρέπει να [[Βικιπαίδεια:Επαληθευσιμότητα|επαληθεύεται από πηγές]].
 
Σκοπός αυτής της σελίδας είναι να βοηθήσει ώστε να καθοριστεί πότε ένας οργανισμός (εμπορικός ή μη) ή κάποιο από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του μπορούν να θεωρηθούν εγκυκλοπαιδικά στα πλαίσια της Βικιπαίδειας. Η οδηγία αυτή καλύπτει όλες τις ομάδες ανθρώπων που οργανώνονται για κάποιο σκοπό, αν και κάποιες οργανώσεις, με ειδικότερο σκοπό, μπορεί να καλύπτονται από περισσότερο συγκεκριμένες οδηγίες.
Μία εταιρεία, επιχείρηση, οργάνωση, ομάδα, θρησκευτική οργάνωση, προϊόν ή υπηρεσία είναι εγκυκλοπαιδική μόνο αν υπήρξε θέμα αναφοράς ή κάλυψης από δευτερεύουσες πηγές. Οι πηγές αυτές πρέπει να είναι αξιόπιστες και ανεξάρτητες από το θέμα. Εάν η κάλυψη που παρέχεται από μία πηγή δεν είναι αρκετά εκτενής, τότε θα πρέπει να πρέπει να αναφέρονται περισσότερες της μίας πηγές για να αποδειχθεί η εγκυκλοπαιδικότητα. Περιστασιακή αναφορά ενός μόνο θέματος από δευτερεύουσες πηγές δεν είναι αρκετή ώστε να καλύψουν τα κριτήρια. Μόλις η εγκυκλοπαιδικότητα του θέματος αποδειχθεί μπορεί να προστεθεί υλικό από κύριες πηγές. Τέλος, το περιεχόμενο στο σύνολό του πρέπει να αναφέρει τις πηγές που το επαληθεύουν.
 
Οι δευτερεύουσες πηγές ως κριτήριο περιλαμβάνουν αξιόπιστα δημοσιευμένα έργα κάθε μορφής, όπως άρθραλήμματα εφημερίδων, βιβλία, τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ καθώς και δημοσιευμένες αναφορές από οργανισμούς προστασίας των καταναλωτών, όχι όμως και τα ακόλουθα:
 
* Δελτία τύπου, αυτοβιογραφίες, διαφημιστικές καταχωρήσεις για μία εταιρεία, επιχείρηση, οργάνωση ή ομάδα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό στο οποίο η εταιρεία, η επιχείρηση, η οργάνωση ή η ομάδα αναφέρεται στον εαυτό της, είτε αυτό έχει δημοσιευτεί από την ίδια την εταιρεία, επιχείρηση, οργάνωση ή ομάδα είτε από τρίτους. Το υλικό αυτό θεωρείται κύρια πηγή και καλύπτεται από διαφορετική πολιτική.
 
# Αφαίρεση και επεξεργασία του περιεχομένου βάσει της [[Βικιπαίδεια:Ουδετερότητα]]
# Διαγραφή του εναπομείναντος διαφημιστικού περιεχομένου από το άρθρολήμμα.
# Διαγραφή του άρθρουλήμματος, με τη [[Βικιπαίδεια:Πολιτική διαγραφής|διαδικασία διαγραφής]] εάν το περιεχόμενο που θα απομείνει δεν καλύπτει τα κριτήρια εγκυκλοπαιδικότητας. Εάν όμως το περιεχόμενο είναι καταφανώς διαφημιστικό και το άρθρολήμμα δεν περιέχει καμία άλλη χρήσιμη πληροφορία, δύναται να διαγραφεί ακολουθώντας τη [[Βικιπαίδεια:Γρήγορη διαγραφή σελίδων|διαδικασία γρήγορης διαγραφής άρθρωνλημμάτων]].
 
== Εναλλακτικά κριτήρια για συγκεκριμένους τύπους οργανισμών ==
 
Οι ακόλουθες ενότητες προτείνουν εναλλακτικές μεθόδους για την κάλυψη του κριτηρίου εγκυκλοπαιδικότητας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Παρόλα αυτά, το κείμενο του άρθρουλήμματος θα πρέπει να υποστηρίζεται από ανεξάρτητες πηγές και να αποφεύγει την [[Βικιπαίδεια:Όχι πρωτότυπη έρευνα|πρωτότυπη έρευνα]]. Αδυναμία να καλυφθούν αυτές οι απαιτήσεις δεν αναιρεί την εγκυκλοπαιδικότητα του εάν αυτή μπορεί να αποδειχθεί διαφορετικά εκ των υστέρων.
 
=== Μη εμπορικοί – μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ===
Οι οργανισμοί είναι συνήθως εγκυκλοπαιδικοί εάν οι δραστηριότητές εκτείνονται σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο και οι πληροφορίες μπορούν να επαληθευτούν από πηγές που είναι αξιόπιστες και ανεξάρτητες από αυτούς. Με άλλα λόγια, εάν ικανοποιούν το κύριο κριτήριο όπως αναπτύχθηκε παραπάνω. Άλλα κριτήρια είναι:
 
* Ξεχωριστά παραρτήματα εθνικών ή διεθνών οργανισμών δεν θεωρούνται συνήθως αρκετά εγκυκλοπαιδικά ώστε να δικαιολογούν ξεχωριστό άρθρολήμμα εκτός και αν η εγκυκλοπαιδικότητα τους υποστηρίζεται επαρκώς από αξιόπιστες πηγές. Πληροφορίες για παραρτήματα μπορούν όμως να περιλαμβάνονται σε άρθραλήμματα καταλόγους, εφόσον όμως περιέχουν επαληθεύσιμες πληροφορίες.
 
* Οργανώσεις με δραστηριότητες τοπικού χαρακτήρα δεν θεωρούνται συνήθως εγκυκλοπαιδικές, εκτός αν υποστηρίζονται από επαληθεύσιμες πληροφορίες προερχόμενες από αξιόπιστες και ανεξάρτητες πηγές.
* Η διάρκεια της ύπαρξης ενός οργανισμού, ο αριθμό των μελών του, σημαντικά επιτεύγματα ή άλλοι παράγοντες σχετική με την οργάνωση μπορεί να ληφθούν υπόψη.
** Παρόλο που ο μητρικός οργανισμός μπορεί να θεωρείται εγκυκλοπαιδικός, τα παραρτήματά του ίσως να μην μπορούν να δικαιολογήσουν ξεχωριστό άρθρολήμμα.
 
** Άρθρα για τοπικά παραρτήματα μπορούν να ξεκινήσουν ως τμήμα του άρθρουλήμματος του μητρικού οργανισμού. Εάν το μητρικό άρθρολήμμα αναπτυχθεί σε σημείο που να μπορεί να χωριστεί και η εγκυκλοπαιδικότητα του υπό δημιουργία άρθρουλήμματος αποδεικνύεται βάσει των γενικών οδηγιών εγκυκλοπαιδικότητας, τότε μπορεί να χωριστεί.
 
== Εμπορικά ζητήματα ==
=== Αλυσίδες ===
 
Πολλές εταιρείες έχουν αλυσίδες τοπικών καταστημάτων τα οποία από μόνα τους δεν καλύπτουν κανένα κριτήριο εγκυκλοπαιδικότητας. Σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις όμως, κάποιο υποκατάστημα πιθανόν να έχει κάποιο στοιχείο, πχ. μία αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα, ή να συνέβη κάποιο περιστατικό που να το καθιστούν μοναδικό και να δικαιολογούσε την καταχώρηση. Στην περίπτωση του περιστατικού όμως το άρθρολήμμα θα πρέπει να εστιάζει σε αυτό περισσότερο και όχι στο χώρο. Επίσης κατάλογοι με όλα τα υποκαταστήματα μίας επιχείρησης ή εταιρείας δεν προσφέρουν καμία ουσιαστική πληροφόρηση και δεν καλύπτουν κανένα κριτήριο εγκυκλοπαιδικότητας.
 
=== Προϊόντα και υπηρεσίες ===
 
Πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες πρέπει, ως γενικός κανόνας, να περιέχονται στο άρθρολήμμα για την εταιρεία που τα παρέχει, εκτός εάν το άρθρολήμμα για την εταιρεία είναι τόσο μεγάλο που η επιπλέον προσθήκη θα το επιβάρυνε περισσότερο. Σε αυτή την περίπτωση, το τμήμα που αναφέρεται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μπορεί να αποσπαστεί από το κύριο άρθρολήμμα και να σταθεί ως αυτόνομο, περιέχοντας όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες συγκεντρωμένες.
 
Εάν το προϊόν ή η υπηρεσία είναι [[Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα|εγκυκλοπαιδικό, βάσει των γενικών κριτηρίων]], μπορεί να σταθεί ως αυτόνομο άρθρολήμμα. Εάν δεν είναι εγκυκλοπαιδικό δεν θα πρέπει να αποχωρίζεται από το μητρικό άρθρολήμμα, αλλά και εκεί θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι επαληθεύσιμες πληροφορίες που να δικαιολογούν την παρουσία του.
 
Εάν έχει ήδη γραφτεί ένα άρθρολήμμα για μη εγκυκλοπαιδικό προϊόν ή υπηρεσία, [[Βικιπαίδεια:Μη διστάζετε|μη διστάσετε]] να το [[Βικιπαίδεια:Μετακίνηση σελίδας|μετονομάσετε]], να το παραφράσετε ή να το συγχωνεύσετε μέσα σε ένα γενικότερο άρθρολήμμα που να αφορά, για παράδειγμα την εταιρεία που το προσφέρει, δημιουργώντας το αν χρειαστεί.
 
== Δείτε επίσης ==