Σόντριο (επαρχία): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων