Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «EN 1992»

1.217 bytes προστέθηκαν ,  πριν από 9 έτη
καμία σύνοψη επεξεργασίας
Ο '''EN 1992''', γνωστός ως '''ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα''', είναι μία σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων, γνωστοί ως [[Ευρωκώδικες]], που ορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για το σχεδιασμό των κτιρίων και των έργων Πολιτικού Μηχανικού που κατασκευάζονται από άοπλο, οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα. Είναι συμβατός με τις αρχές και τις απαιτήσεις ασφαλείας και λειτουργικότητας των κατασκευών, τις βάσεις του σχεδιασμού και ελέγχου τους που περιλαμβάνονται στο Πρότυπο [[ΕΝEN 1990]]: Βάσεις του σχεδιασμού των κατασκευών.
 
Ο Ευρωκώδικας 2 προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με τα πρότυπα:
*Μέρος 3: Υδατοδεξαμενές και κατασκευές υπό υδατοφόρτιση
 
Ειδικότερα:
Ο Ευρωκώδικάς 2, απαρτίζεται γενικώς από τα ακόλουθα μέρη
 
==Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια==
 
Ο [[EN 1992]]-1-1 περιλαμβάνει τις βασικές αρχές του σχεδιασμού των κατασκευών από άοπλο, οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα, με συνήθη ή ελαφρά αδρανή, καθώς και τους ειδικούς κανόνες για κτίρια. Ο [[EN 1992]]-1-1 απαρτίζεται από τα κάτωθι κεφάλαια.
 
#*Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
===Περιεχόμενα===
#*Κεφάλαιο 2: Βάσεις του σχεδιασμού
# Εισαγωγή
*Κεφάλαιο 3: Υλικά
# Βάσεις του σχεδιασμού
#*Κεφάλαιο 4: Ανθεκτικότητα σε διάρκεια και επικάλυψη οπλισμών
# Υλικά
#*Κεφάλαιο 5: Ανάλυση του δομικού συστήματος
# Ανθεκτικότητα σε διάρκεια και επικάλυψη οπλισμών
#*Κεφάλαιο 6: Οριακές καταστάσεις λειτουργικότηταςαστοχίας
# Ανάλυση του δομικού συστήματος
#*Κεφάλαιο 7: Οριακές καταστάσεις αστοχίαςλειτουργικότητας
*Κεφάλαιο 8: Κατασκευαστική διαμόρφωση των χαλαρών οπλισμών και των τενόντων προέντασης
# Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας
#*Κεφάλαιο 9: Κατασκευαστική διαμόρφωση τωνδομικών χαλαρών οπλισμώνστοιχείων και των τενόντωνειδικοί προέντασηςκανόνες
#*Κεφάλαιο 10: Συμπληρωματικοί κανόνες για προκατασκευασμένα στοιχεία και κατασκευές από σκυρόδεμα
# Κατασκευαστική διαμόρφωση δομικών στοιχείων και ειδικοί κανόνες
#*Κεφάλαιο 11: Κατασκευές από ελαφροσκυρόδεμα
# Συμπληρωματικοί κανόνες για προκατασκευασμένα στοιχεία και κατασκευές από σκυρόδεμα
#*Κεφάλαιο 12: Άοπλες και ελαφρώς οπλισμένες κατασκευές
# Κατασκευές από ελαφροσκυρόδεμα
# Άοπλες και ελαφρώς οπλισμένες κατασκευές
 
Ο [[EN 1992]]-1-1 δεν καλύπτει:
 
*τη χρήση απλού οπλισμού
*τη πυρασφάλεια για την οποία οδηγίες δίδονται στοστον [[EN 1992]]-1-2
*ειδικές κατασκευές (υψηλά κτίρια, κοιλαδογέφυρες, συνήθεις γέφυρες, φράγματα, δοχεία πίεσης, υπεράκτιες εξέδρες ή κατασκευές υπό υδατοφόρτιση)
*σκυρόδεμα χωρίς λεπτόκοκκα αδρανή και στοιχεία από κυψελοσκυρόδεμα, καθώς και εκείνα με βαρέα αδρανή ή που περιλαμβάνουν διατομές από δομικό χάλυβα
==Μέρος 1-2: Γενικοί Κανόνες: Δομοστατικός σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς==
 
Ο ΕΝ[[EN 1992]]-1-2 περιγράφει τις αρχές, τις απαιτήσεις και τους κανόνες για το δομοστατικό σχεδιασμό κτηρίων που εκτίθενται σε πυρκαγιά. Aναφέρεται στο σχεδιασμό φορέων σκυροδέματος για την τυχηματική κατάσταση σχεδιασμού έναντι πυρκαγιάς και προορίζεται προς χρήση μαζί με τα [[EN 1992]]-1-1 και [[EN 1991]]-1-2. Ο ΕΝ 1992-1-2 περιορίζεται στον εντοπισμό των διαφορών από, και ή στη συμπλήρωση του, σχεδιασμού έναντι συνήθων θερμοκρασιών δράσεων και αναφέρεται μόνον σε παθητικές μεθόδους πυροπροστασίας χωρίς να καλύπτει ενεργητικούς μεθόδους.
 
==Μέρος 2: Γέφυρες από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα==
 
Ο ΕΝ[[EN 1992]]-2 περιγράφει τις αρχές, τις απαιτήσεις και τους κανόνες για το δομοστατικό σχεδιασμό γεφυρών από οπλισμένο ή προεντατεμένο σκυρόδεμα.
 
==Μέρος 3: Υδατοδεξαμενές και κατασκευές υπό υδατοφόρτιση==
 
Ο ΕΝ[[EN 1992]]-3 περιγράφει τις αρχές, τις απαιτήσεις και τους κανόνες για το δομοστατικό σχεδιασμό υδατοδεξαμενών και κατασκευών υπό υδατοφόρτιση.
 
== Εξωτερικοί σύνδεσμοι ==
*[http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu Eurocodes: Building the Future] Ο ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους Ευρωκώδικες
*[http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoiisi/eurocodes Τίτλοι ισχυόντων Τμημάτων του Ευρωκώδικα και Εθνικό Κείμενο Εφαρμογής] στη βιβλιοθήκη του ΤΕΕ
*[http://www.elot.gr/939_ell_html.aspx : Ολοκλήρωση έργου Ευρωκωδίκων] Ιστότοπος του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης για τους Ευρωκώδικες
*[http://www.elot.gr/847_ell_html.aspx : Δημόσια κρίση ΣΕΠ: Ευρωκώδικες - Εθνικά Προσαρτήματα]
*[http://www.elot.gr/854_ell_html.aspx : Δημόσια κρίση ΣΕΠ: Ευρωκώδικες - Εθνικά Προσαρτήματα (2ο Μέρος)]
*[http://www.elot.gr/866_ell_html.aspx : Δημόσια κρίση ΣΕΠ: Ευρωκώδικες - Εθνικά Προσαρτήματα (3ο Μέρος)]
*[http://www.elot.gr/879_ell_html.aspx : Δημόσια κρίση ΣΕΠ: Ευρωκώδικες - Εθνικά Προσαρτήματα (4ο Μέρος)]
*[http://library.tee.gr/digital/m2464/m2464_ec2_1_5.pdf: Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια (κεφ. 1-5)]
*[http://library.tee.gr/digital/m2464/m2464_ec2_part1.pdf: Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια (κεφ. 1-5, σημειώσεις)]
*[http://library.tee.gr/digital/m2464/m2464_ec2_6.pdf: Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια (κεφ. 6)]
*[http://library.tee.gr/digital/m2464/m2464_ec2_7.pdf: Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια (κεφ. 7)]
*[http://library.tee.gr/digital/m2464/m2464_ec2_part1.pdf: Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια (κεφ. 7, σημειώσεις)]
*[http://library.tee.gr/digital/m2464/m2464_ec2_2.pdf: Μέρος 2: Γέφυρες από σκυρόδεμα – Σχεδιασμός και κατασκευαστικές]
 
[[Κατηγορία:Ευρωπαϊκή Ένωση]]
100

επεξεργασίες