Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Τουρκικές γλώσσες»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
| ||kelin|| gelin|| geli:n|| kilen|| kelin|| kelin|| kelin|| kylyn|| kilen
|-
| ||'''EskiΑρχαία TürkçeΤουρκική'''||'''Türkiye TürkçesiΤουρκική'''||'''TürkmenceΤουρκμενική'''||'''TatarcaΤαταρική'''||'''KazakçaΚαζακική'''||'''ÖzbekçeΟυζμπεκική'''||'''UygurcaΟυιγκουρ'''||'''YakutcaΓιακουτική'''||'''ÇuvaşcaΤσουβασική'''
|-
| || jürek|| yürek|| ýürek ||yöräk|| zhürek||yurak|| yüräk|| süreq||  
| ||qaryn|| karın|| garyn|| qarın|| qarιn|| qorin|| qor(saq)||qaryn||χyra'm
|-
| ||'''EskiΑρχαία TürkçeΤουρκική'''||'''Türkiye TürkçesiΤουρκική'''||'''TürkmenceΤουρκμενική'''||'''TatarcaΤαταρική'''||'''KazakçaΚαζακική'''||'''ÖzbekçeΟυζμπεκική'''||'''UygurcaΟυιγκουρ'''||'''YakutcaΓιακουτική'''||'''ÇuvaşcaΤσουβασική'''
|-
| ||at|| at|| at|| at|| at|| ot|| at|| at|| ut
| || bit|| bit|| bit|| bet|| biyt|| bit|| pit|| byt|| pyjda
|-
| ||'''EskiΑρχαία TürkçeΤουρκική'''||'''Türkiye TürkçesiΤουρκική'''||'''TürkmenceΤουρκμενική'''||'''TatarcaΤαταρική'''||'''KazakçaΚαζακική'''||'''ÖzbekçeΟυζμπεκική'''||'''UygurcaΟυιγκουρ'''||'''YakutcaΓιακουτική'''||'''ÇuvaşcaΤσουβασική'''
|-
| || ev|| ev|| öý|| öy|| üy|| uy|| öy||  ||av
| || tenri|| tanrı|| taňry|| täñre|| || ||tängri||tanara||tură
|-
| ||'''EskiΑρχαία TürkçeΤουρκική'''||'''Türkiye TürkçesiΤουρκική'''||'''TürkmenceΤουρκμενική'''||'''TatarcaΤαταρική'''||'''KazakçaΚαζακική'''||'''ÖzbekçeΟυζμπεκική'''||'''UygurcaΟυιγκουρ'''||'''YakutcaΓιακουτική'''||'''ÇuvaşcaΤσουβασική'''
|-
| || uzun|| uzun|| uzyn|| ozın|| uzιn|| uzun|| uzun|| uhun|| vărăm
| ||kök||gök|| gök|| kük|| kök|| ko'k|| kök|| küöq|| kăvak
|-
|'''SayılarΑριθμοί '''||'''EskiΑρχαία TürkçeΤουρκική'''||'''Türkiye TürkçesiΤουρκική'''||'''TürkmenceΤουρκμενική'''||'''TatarcaΤαταρική'''||'''KazakçaΚαζακική'''||'''ÖzbekçeΟυζμπεκική'''||'''UygurcaΟυιγκουρ'''||'''YakutcaΓιακουτική'''||'''ÇuvaşcaΤσουβασική'''
|-
|1|| bir|| bir|| bir|| ber|| bir|| bir|| bir|| bi:r|| pĕrre
!colspan=11|Şahıs Zamirleri
|-
!|Τουρκική
!|Türkiye
!|Αζερική
!|Azerbaycan
!|Τουρκμενική
!|Türkmen
!|Ουζμεπκική
!|Özbek
!|Νεα Ουιγκουρ
!|Yeni Uygur
!|Μπασκουρτ
!|Başkırt
!|Ταταρική
!|Tatar
!|Καζακική
!|Kazak
!|Κιργιζίκη
!|Kırgız
!|Γιακουτική
!|Yakut
!|Τσουβασική
!|Çuvaş
|-
|'''ben'''
|manpa
|-
!|Τουρκική
!|Türkiye
!|Αζερική
!|Azerbaycan
!|Τουρκμενική
!|Türkmen
!|Ουζμεπκική
!|Özbek
!|Νεα Ουιγκουρ
!|Yeni Uygur
!|Μπασκουρτ
!|Başkırt
!|Ταταρική
!|Tatar
!|Καζακική
!|Kazak
!|Κιργιζίκη
!|Kırgız
!|Γιακουτική
!|Yakut
!|Τσουβασική
!|Çuvaş
|-
|'''sen'''
|sanpa
|-
!|Τουρκική
!|Türkiye
!|Αζερική
!|Azerbaycan
!|Τουρκμενική
!|Türkmen
!|Ουζμεπκική
!|Özbek
!|Νεα Ουιγκουρ
!|Yeni Uygur
!|Μπασκουρτ
!|Başkırt
!|Ταταρική
!|Tatar
!|Καζακική
!|Kazak
!|Κιργιζίκη
!|Kırgız
!|Γιακουτική
!|Yakut
!|Τσουβασική
!|Çuvaş
|-
|'''siz'''
|sirĕnpe
|-
!|Τουρκική
!|Türkiye
!|Αζερική
!|Azerbaycan
!|Τουρκμενική
!|Türkmen
!|Ουζμεπκική
!|Özbek
!|Νεα Ουιγκουρ
!|Yeni Uygur
!|Μπασκουρτ
!|Başkırt
!|Ταταρική
!|Tatar
!|Καζακική
!|Kazak
!|Κιργιζίκη
!|Kırgız
!|Γιακουτική
!|Yakut
!|Τσουβασική
!|Çuvaş
|-
|'''o'''
|unpa
|-
!|Τουρκική
!|Türkiye
!|Αζερική
!|Azerbaycan
!|Τουρκμενική
!|Türkmen
!|Ουζμεπκική
!|Özbek
!|Νεα Ουιγκουρ
!|Yeni Uygur
!|Μπασκουρτ
!|Başkırt
!|Ταταρική
!|Tatar
!|Καζακική
!|Kazak
!|Κιργιζίκη
!|Kırgız
!|Γιακουτική
!|Yakut
!|Τσουβασική
!|Çuvaş
|-
|'''biz'''
|pirĕnpe
|-
!|Τουρκική
!|Türkiye
!|Αζερική
!|Azerbaycan
!|Τουρκμενική
!|Türkmen
!|Ουζμεπκική
!|Özbek
!|Νεα Ουιγκουρ
!|Yeni Uygur
!|Μπασκουρτ
!|Başkırt
!|Ταταρική
!|Tatar
!|Καζακική
!|Kazak
!|Κιργιζίκη
!|Kırgız
!|Γιακουτική
!|Yakut
!|Τσουβασική
!|Çuvaş
|-
|'''siz'''
|sirĕnpe
|-
!|Τουρκική
!|Türkiye
!|Αζερική
!|Azerbaycan
!|Τουρκμενική
!|Türkmen
!|Ουζμεπκική
!|Özbek
!|Νεα Ουιγκουρ
!|Yeni Uygur
!|Μπασκουρτ
!|Başkırt
!|Ταταρική
!|Tatar
!|Καζακική
!|Kazak
!|Κιργιζίκη
!|Kırgız
!|Γιακουτική
!|Yakut
!|Τσουβασική
!|Çuvaş
|-
|'''onlar'''
Ανώνυμος χρήστης