Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ρωσική γλώσσα»

Το άρθρο ως ξεχωριστό μέρος του λόγου απουσιάζει από τη Ρωσική. Τα αριθμητικά ένας, μία και ένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αόριστα άρθρα. Το γραμματικό γένος (η Ρωσική έχει τρία γένη όπως κα η Ελληνική) της λέξης καθορίζεται από την κατάληξή της. Αρσενικού γένους είναι όλα τα ουσιαστικά που λήγουν σε σκληρό (μη ουρανωμένο) σύμφωνο: ''стол, кот, стакан, дом, сок, дуб, собор, покров'' και όσα τελειώνουν σε ''й'': ''музей, шалфей, трамвай, пoпугай, сарай, рай''. Θηλυκά είναι όσα ουσιαστικά λήγουν σε ''а'' και ''я'': ''земля, сумка, музыка, химия''. Τέλος, ουδετέρου γένους είναι τα ουσιαστικά που λήγουν σε ''о, е'' και ολιγάριθμες λέξεις που λήγουν σε ''мя'': ''окно, дерево, небо, здание, море, знамя, время, бремя, пламя, вымя, семя''. Όσα ουσιαστικά λήγουν σε ''ь'' (μαλακό σημείο) είναι είτε αρσενικά είτε θηλυκά (το γραμματικό γένος σ΄ αυτή την περίπτωση καθορίζεται από την κατάληξη της γενικής ενικού που για τα αρσενικά είναι ''я'' και για τα θηλυκά ''и''). Αρσενικού γραμματικού γένους είναι και ορισμένα ουσιαστικά που λήγουν σε ''а'' και ''я'' τα οποία δηλώνουν όντα αρσενικού φύλου: ''папа, дядя, дедушка,'' και υποκοριστικά αρσενικών κυρίων ονομάτων: ''Юра, Миша, Саша,'' από τα ''Юрий, Михаил, Александр''. Υπάρχουν φυσικά και αποκλίσεις από τους παραπάνω κανόνες όπως για παράδειγμα η λέξη ''кофе'' που αν και λήγει σε ''e'' είναι επίσημα γένους αρσενικού, σύμφωνα με την Ακαδημία Επιστημών και πολλά λεξικά, παρόλο που οι περισσότεροι ρωσόφωνοι τη χρησιμοποιούν ως λέξη ουδετέρου γένους. Λέξεις δάνειες που δεν έχουν ακόμη αφομοιωθεί ολοκληρωτικά από το ρωσικό λεξιλόγιο και λήγουν σε φθόγγους μη τυπικούς για το ρωσικό κλιτικό σύστημα θεωρούνται στην πλειοψηφία τους γένους ουδετέρου:''такси, салями, шоу, конфетти, жюри''. Οι προσωπικές αντωνυμίες του τρίτου προσώπου δηλώνουν το γραμματικό γένος μόνο στον ενικό αριθμό ενώ στον πληθυντικό υπάρχει ένας κοινός τύπος και για τα τρία γένη:
 
'''''Ενικός αριθμός'''''
Ονομαστική: он, она, оно (αυτός, αυτή, αυτό)
 
197

επεξεργασίες