Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ανταγωνισμός»

μ
Ένας αγρότης έχει ένα χωράφι στο οποίο καλλιεργεί σιτάρι. Έστω η τιμή του κιλού είναι 2€. Είτε παράγει 100 κιλά είτε 10 τόνους, η τιμή θα είναι 2€. Επομένως, κάθε φορά που θα πουλάει ένα επιπλέον κιλό, το πρόσθετο έσοδο που θα αποκομίζει θα είναι και αυτό 2€. (Οριακό έσοδο=2€). Σταθερό θα είναι και το μέσο έσοδο ανά κιλό, και είναι ίσο με την τιμή.
Πίνακας 1
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ Q σε κιλά ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ
 
P ΟΡΙΑΚΟ ΕΣΟΔΟ ΑΝΑ ΚΙΛΟ
 
MR ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
 
TR ΜΕΣΟ ΕΣΟΔΟ ΑΝΑ ΚΙΛΟ
 
AR
 
1000 2,00 € 2,00 € 2.000 € 2,0 €
 
2000 2,00 € 2,00 € 4.000 € 2,0 €
 
5000 2,00 € 2,00 € 10.000 € 2,0 €
 
10000 2,00 € 2,00 € 20.000 € 2,0 €
 
20000 2,00 € 2,00 € 40.000 € 2,0 €
 
40000 2,00 € 2,00 € 80.000 € 2,0 €
 
80000 2,00 € 2,00 € 160.000 € 2,0 €
 
100000 2,00 € 2,00 € 200.000 € 2,0 €
 
Διάγραμμα 1
Όπως δείχνουν ο πίνακας 1 και το διάγραμμα 1 ,οριακό και μέσο έσοδο είναι ίδια.
 
Η καμπύλη ζήτησης του αγρότη είναι οριζόντια
 
Ο αγρότης υπολογίζει το κόστος ανά μονάδα, καθώς προσθέτει ή αφαιρεί παραγωγικούς συντελεστές και με βάση τα νέα δεδομένα, προκύπτει ο πίνακας 2 και το διάγραμμα 2 :
 
Πίνακας 2
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ Q σε ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ
 
P ΟΡΙΑΚΟ ΕΣΟΔΟ ΑΝΑ ΚΙΛΟ
 
MR ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
 
TR ΜΕΣΟ ΕΣΟΔΟ ΑΝΑ ΚΙΛΟ
 
AR ΟΡΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ
 
MC
1000 2,00 € 2,00 € 2.000 € 2,0 € 3,00 €
 
2000 2,00 € 2,00 € 4.000 € 2,0 € 1,50 €
 
5000 2,00 € 2,00 € 10.000 € 2,0 € 1,20 €
 
10000 2,00 € 2,00 € 20.000 € 2,0 € 1,30 €
 
20000 2,00 € 2,00 € 40.000 € 2,0 € 1,50 €
 
40000 2,00 € 2,00 € 80.000 € 2,0 € 1,67 €
 
80000 2,00 € 2,00 € 160.000 € 2,0 € 2,00 €
 
100000 2,00 € 2,00 € 200.000 € 2,0 € 2,72 €
 
Μια ανταγωνιστική επιχείρηση, όπως στο παράδειγμα μας, ανεξάρτητα αν πραγματοποιεί κέρδη ή ζημιές, ισορροπεί βραχυχρόνια, στο επίπεδο εκείνο της παραγωγής, όπου το οριακό κόστος αυξανόμενο ισούται με το οριακό έσοδο, το οποίο όπως είπαμε, είναι ίσο με την δεδομένη και σταθερή τιμή του αγαθού.
ΜC=MR=AR=P
 
Όταν ικανοποιείται η παραπάνω σχέση, η επιχείρηση μεγιστοποιεί τα κέρδη της ή ελαχιστοποιεί τις ζημιές της.
 
82.578

επεξεργασίες