Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ανταγωνισμός»

==Συμπεράσματα==
O αγρότης συλλέγοντας πλέον όλες τις πληροφορίες, υπολογίζει πόσο προϊόν πρέπει να παράγει για να μεγιστοποιήσει το κέρδος του ή να ελαχιστοποιήσει τις ζημιές του.
Όπως φαίνεται στοστον πίνακα 2 και στο διάγραμμα 2, η ποσότητα του προϊόντος θα είναι 80.000 κιλά (σημείο Ε).
Αν η αγροτική επιχείρηση βρίσκεται αριστερά του σημείου Ε , τη συμφέρει να αυξήσει την παραγωγή, γιατί κάθε πρόσθετο κιλό σιταριού αποφέρει οριακό έσοδο μεγαλύτερο από το οριακό κόστος (MR>MC), άρα αυξάνει τα κέρδη της.
Αν η επιχείρηση βρίσκεται στο σημείο Α που είναι και αυτό σημείο τομής των δύο καμπυλών MC και MR, θα ήταν προς το συμφέρον της να αυξήσει την παραγωγή, γιατί το MC είναι κατερχόμενο σε αυτό το στάδιο και κάθε πρόσθετο κιλό το κάνει μικρότερο από το MR.
Αν η αγροτική επιχείρηση βρίσκεται δεξιά του σημείου Ε , τη συμφέρει να μειώσει την παραγωγή, γιατί κάθε πρόσθετο κιλό σιταριού αποφέρει οριακό έσοδο μικρότερο από το οριακό κόστος (MR<MC), άρα μειώνονται τα κέρδη της.
 
Για να εξακριβώσει τελικά ο αγρότης αν έχει κέρδη ή ζημιές, πρέπει να υπολογίσει το μέσο συνολικό κόστος του σιταριού και μετά να το συγκρίνει με την τιμή του.
 
 
==Πίνακας 3==
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ Q ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΟΡΙΑΚΟ ΕΣΟΔΟ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΣΟ ΕΣΟΔΟ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΟΡΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ
1000 2,00 € 2,00 € 2.000 € 2,0 € 3,00 € 2,61 € 2.610,00 € -610,00 € -0,61 €
Διάγραμμα 3
Αν η τιμή είναι μεγαλύτερη του μέσου κόστους (P>AC) και το οριακό κόστος είναι μικρότερο από το οριακό έσοδο (MC<MR) ο αγρότης κερδίζει. Αν όμως η τιμή είναι μικρότερη από το μέσο κόστος(P<AC) τότε η επιχείρηση παρουσιάζει ζημιές. Ο αγρότης με την αγοραία τιμή των 2€ κερδίζει, αφού προσαρμόζοντας την παραγωγή μπορεί να έχει μικρότερο μέσο κόστος. Αν ο αγρότης αντιμετωπίζει μέσο κόστος σε όλα τα επίπεδα της παραγωγής μεγαλύτερο από την αγοραία τιμή των 2€, χάνει χρήματα. Και το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής;Θα πρέπει να κλείσει την επιχείρηση του ή όχι;
Δεν θα την κλείσει, αν μπορεί με την αγοραία τιμή να καλύπτει τουλάχιστον το μέσο μεταβλητό κόστος. Αν τα καταφέρνει και το καλύπτει, έχει να πληρώνει μόνο το σταθερό κόστος. Για πόσο διάστημα θα αντέξει; Εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα απαλλαγεί από το σταθερό κόστος, αν τα καταφέρει π.χ και πουλήσει κτίρια , μηχανήματα ή από τα μετρητά που είναι διατεθειμένος να εκταμιεύει για να το καλύπτει.
Στα σημεία Β και Γ στα οποία η καμπύλη του μέσου κόστους (με το πορτοκαλί χρώμα) τέμνει την καμπύλη του μέσου εσόδου (με το μπλε χρώμα), η επιχείρηση δεν κερδίζει ούτε χάνει. (τα σημεία Β και Γ ονομάζονται νεκρά σημεία). Στο γκρι πλαίσιο η τιμή είναι μεγαλύτερη από το μέσο κόστος αλλά το οριακό κόστος είναι μεγαλύτερο από το οριακό έσοδο(MC>MR), άρα δεν συμφέρει τον αγρότη να κυμαίνεται σε τέτοιο επίπεδο παραγωγής.
 
==Συμπεράσματα==
Τελικά, το μόνο σημείο στο οποίο ο αγρότης μεγιστοποιεί τα κέρδη του, είναι το σημείο ισορροπίας Ε.Στο σημείο Ε αντιστοιχεί ποσότητα Q=80.000 κιλά η οποία αποφέρει τα μεγαλύτερα κέρδη(κέρδος=24.000€).
82.497

επεξεργασίες