Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ανταγωνισμός»

 
==Φορολογία και τέλειος ανταγωνισμός==
Ποιες είναι οι επιδράσεις των φόρων που επιβάλλονται στις πωλήσεις μιας επιχείρησης που λειτουργεί κάτω από συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού; Οι φόροι μεταβάλλουν το σημείο αριστοποίησης της παραγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης, επομένως μεταβάλλουν την προσφορά τόσο της επιχείρησης όσο και του κλάδου.
 
Μια περίπτωση φορολογίας μπορεί να είναι η επιβολή φόρου t Ευρώ ανά μονάδα προϊόντος.
 
Ο φόρος αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο κόστους.Επομένως η συνάρτηση κόστους της επιχείρησης είναι:
 
TC=F(q)+FC+tq
 
όπου ΤC=συνολικό κόστος
 
F(q)=Μεταβλητό κόστος
 
FC= Σταθερό κόστος
 
q=μονάδες παραγόμενου προιόντος
 
p=τιμή
 
q=παραγόμενο προιόν
 
Η επιχείρηση μεγιστοποιεί τα κέρδη της, στο επίπεδο εκείνο της παραγωγής, όπου το οριακό κόστος αυξανόμενο ισούται με το οριακό έσοδο, το οποίο όπως είπαμε, είναι ίσο με την δεδομένη και σταθερή τιμή (P) του αγαθού.
 
Αν παραγωγίσουμε τη συνάρτηση κόστους ως προς q προκύπτει:
ΤC΄=F(q)΄+FC΄+(Tq)΄ =p →TC΄= F(q)΄+ t=p
 
→ F(q)΄=ΜC=p-t
 
82.578

επεξεργασίες