Αλκέτας Α΄ της Ηπείρου: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων