Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων