Αναιρέσιμη λογική: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων