Αναίρεση υπέρ του νόμου: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων