Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Οι αρμοδιότητες του Υπουργείου εκτείνονται σε όλα τα ζητήματα σχετικά με τη Δημόσια Διοίκηση, τόσο σε επίπεδο οργανωτικό, όπως η απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, οι σχέσεις κράτους - πολίτη (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, Κ.Ε.Π.), η οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών και οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις, όσο και σε επιπέδο ανθρώπινου δυναμικού, όπως η νομοθεσία σχετικά με τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) και ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), οι οποίοι απασχολούνται στον δημόσιο τομέα. Είναι αρμόδιο επίσης για τα θέμετα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ανάπτυξης της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στη δημόσια διοίκηση (π.χ. ανοικτή διακυβέρνηση). Σε αυτό υπάγονται ακόμα το [[Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης]] και ο [[Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης]], το [[Εθνικό Τυπογραφείο]] και οι ανεξάρτητες αρχές [[Συνήγορος του Πολίτη]] και [[Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού]] (Α.Σ.Ε.Π.). Τέλος ασκεί εποπτεία επί του [[Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης]] (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και της ανώνυμης εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας".
 
Είναι το 1ο5ο στη σειρά τάξης των Υπουργείων, σύμφωνα με την απόφαση Υ 345Υ4/2721.6.20112012 του Πρωθυπουργού.
 
Από τις 21 Ιουνίου 2012 Υπουργός είναι ο [[Αντώνιος Μανιτάκης]].
Ανώνυμος χρήστης