Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
''' Αποπληθωριστής του ΑΕΠ ή Δείκτης Τιμών του ΑΕΠ :''' αριθμοδείκτης που μετρά τις μεταβολές όλων των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια οικονομία, δηλαδή του ΑΕΠ. Ισούται με το λόγο του ονομαστικού ΑΕΠ στο έτος βάσης προς το ονομαστικό ΑΕΠ στο έτος που έχει επιλεγεί ως βάση επί εκατό.
 
'''Μέτρηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος''':
Υπάρχουν τρεις τρόποι μέτρησης του Α.Ε.Π. : ''1. Η μέθοδος της δαπάνης 2. Μέθοδος αμοιβής συντελεστών και 3. Μέθοδος προστιθέμενης αξίας.''
 
Ανώνυμος χρήστης