Αναίρεση (δίκαιο): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Στην Ελλάδα
(Αναιρέσιμη λογική)
(Στην Ελλάδα)
==Στην Ελλάδα==
 
Η '''αναίρεση''' είναι το πιο σημαντικό έκτακτο [[ένδικο μέσο]]. Με την αίτηση αναίρεσης ο διάδικος ζητεί την εξαφάνιση της προσβαλλόμενης δικαστικής απόφασης επικαλούμενος παράβαση [[νόμος|νόμου]]. Η αναίρεση επιτρέπεται για συγκεκριμένους λόγους που απαριθμούνται περιοριστικά στον εκάστοτε νόμο ανάλογα με τον κλάδο [[δίκαιο|δικαίου]].
 
===Κοινά χαρακτηριστικά===
Η αναίρεση και στις τρεις δικαιοδοσίες (πολιτική, ποινική, διοικητική) έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά. Επιτρέπεται μόνο κατά τελεσιδίκων αποφάσεων, αποφάσεων δηλαδή κατά των οποίων δεν χωρεί πλέον [[έφεση]] (στις πολιτικές αποφάσεις και [[ανακοπή ερημοδικίας]]). Μια απόφαση είναι τελεσίδικη είτε επειδή ο νόμος δεν προβλέπει δυνατότητα [[έφεση|έφεσης]] (π.χ. μικροδιαφορές) είτε όταν έχει εκδοθεί κατ’ έφεσιν, οπότε δεν χωρεί δεύτερη έφεση (κανόνας της άπαξ ασκήσεως των ενδίκων μέσων).
 
Ειδική περίπτωση αναίρεσης είναι η [[αναίρεση υπέρ του νόμου]].
 
===Αρμόδιο δικαστήριο===
Οι αναιρέσεις κατά αποφάσεων πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων δικάζονται από τον [[Άρειος Πάγος|Άρειο Πάγο]], ενώ οι αναιρέσεις κατά αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων από το [[Συμβούλιο της Επικρατείας]].
 
[[de:Revision (Recht)]]
[[es:Recurso de casación]]
[[fr:Pourvoi en cassation en droit français]]
[[nl:Cassatie (recht)]]
[[it:Ricorso_per_cassazioneRicorso per cassazione]]
38

επεξεργασίες