Βικιπαίδεια:Διαιτησία: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
; Αίτημα για διαιτησία
 
Για να ζητήσετε μια διαφορά να υποβληθεί σε διαιτησία, δείτε την [[Βικιπαίδεια:Διαιτησία/Αιτήματα για διαιτησία|σελίδα αιτημάτων για διαιτησία]].
 
Τα Αιτήματα για Διαιτησία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να παρουσιάσουν ερωτήσεις και αιτήματα σχετικά με προηγούμενες υποθέσεις που έχουν κλείσει. Αυτές περιλαμβάνουν διασάφηση του σκοπού και της σκεπτικού για απόφασης, εφέσεις για κυρώσεις που έχουν επιβληθεί, και αιτήματα για βελτίωση των θεραπείων και των μέτρων επιβολής.
Requests for Arbitration can also be used to present questions and requests related to previous closed cases. These include clarification of the intent and scope of a decision, appeals of past sanctions, and requests to amend remedies and enforcement measures.
 
; Υποθέσεις χωρίς να έχει προηγηθεί άλλη διαδικασία επίλυσης της διαφοράς
 
; Περισσότερες πληροφορίες
Για πληροφορίες σχετικά με αιτήματα Διαιτησίας, και του πως οι υποθέσεις γίνονται δεκτές και αντιμετωπίζονται, παρακαλούμε να δείτε τοτον '''[[Βικιπαίδεια:ArbitrationΔιαιτησία/Οδηγός guideΔιαιτησίας|οδηγό Διαιτησίας]]''', όπου περιέχονται σημαντικές πληροφορίες. Ενδεχομένως να θέλετε επίσης να δείτε τις ακόλουθες σελίδες:
 
* [[Βικιπαίδεια:Administrators' noticeboard/Arbitration enforcement|Arbitration enforcement noticeboard]] – Request help here if it involves the violation of a Committee decision
* [[Βικιπαίδεια:Arbitration Committee/Noticeboard|Arbitrationσημειωματάριο Committeeτης noticeboardΕπιτροπής Διαιτησίας]] - forγια γενικές generalανακοινώσεις announcementsσχετικά relatedμε toτη theδιαδικασία Arbitrationτης processΔιαιτησία
* [[Βικιπαίδεια:Requests for arbitration/Admin enforcement requested|Administrator enforcement requested]] – Summary of cases and remedies which are currently in force
* CaseΑρχείο archivesυποθέσεων — [[Βικιπαίδεια:Requests for arbitration/Completed requests|closedυποθέσεις casesπου έχουν κλείσει]], [[Βικιπαίδεια:Requests for arbitration/Rejected requests|rejectedαιτήματα requestsπου απορρίφθηκαν]], andκαι [[Βικιπαίδεια:Requests for arbitration/Closed motions|closed motions (without an RFAR case)]]
 
* Κατάλογος διαιτητών: [[WP:AC]]
* List of arbcom clerks: [[WP:AC/C]]
 
* [[/PolicyΠολιτική]]
* [[/Οδηγός Διαιτησίας]]
* [[/Guide to arbitration]]
 
[[Κατηγορία:Wikipedia arbitration| ]]