Κοινή λογική: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Διαφοροποίηση της βαθύτερης έννοιας του όρου σε άλλες γλώσσες
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
(Διαφοροποίηση της βαθύτερης έννοιας του όρου σε άλλες γλώσσες)
Με τον όρο '''κοινή λογική''' εννοείται ο τρόπος αντίληψης των κανόνων της ζωής και της κοινωνίας που είναι αποδεκτές από τους πολλούς και '''κατά κανόνα ''' αποβαίνουν ωφέλιμες σε αυτόν που τις εφαρμόζει. Κοινή λογική ονομάζουμε και το φαινόμενο αυτό, όπου καθε κοινωνία έχει σαν κατεστημένο, στον τρόπο σκέψης (σαν μάζα), δηλαδή τα ήθη και τα έθιμα αλλά '''και''' τους Νόμους που η πλειοψηφία ακολουθεί, καθ' όσον οι κανόνες αυτοί απορρέουν από την κουλτούρα αυτή που οδηγεί σε εκμάθηση και συνήθειες συγκεκριμένου τρόπου ζωής.
Χάρις εις τους νόμους αυτούς εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των κοινωνιών. Οι κοινωνίες στις οποίες αναφέρεται το παρόν θέμα ποικίλουν, λαμβάνοντας υπ' όψιν το γεγονός ότι ο όρος "Κοινωνία" αντιπροσωπεύει μια Μητρόπολη η οποία και απαρτίζεται από εκατομμύρια ανθρώπους - ή, πιο απλά, από μιά "πυρηνική" οικογένεια. Οι νόμοι αυτοί είναι ο σκελετός της '''κοινής λογικής''', αλλά όπως αναφέρθηκε εκ των προτέρων, για να έχουμε καλύτερη κατανόηση του ορισμού "κοινή λογική", πρέπει '''να κατανοήσουμε την κουλτούρα κάθε ομάδας'''.
 
== Διαφοροποίηση της βαθύτερης έννοιας του όρου σε άλλες γλώσσες ==
Στην αγγλική γλώσσα ο όρος αναφέρεται ως «'''κοινή αίσθηση'''» (common sence) και όχι ως «κοινή λογική». Όμοια στην γερμανική (gemeinsinn) και στη γαλλική (sens commun).
 
{{επέκταση}}