Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια»

Για την κατάταξη της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας σε στάδια χρησιμοποιούμε ως ένδειξη την τιμή του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR) [2, 3]. Έτσι έχουμε τα παρακάτω: <br />
# Στάδιο 1ο : νεφρική βλάβη με μειωμένο ή αυξημένο GFR > 90 ml/min/1,73 m<sup>2</sup><br />
# Στάδιο 2ο: μικρή μείωση του GFR: 60 - 89 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>)<br />
# Στάδιο 3ο: μέτρια μείωση του GFR: 30 - 59 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>)<br />
# Στάδιο 4ο: σημαντική μείωση του GFR: 15 - 29 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>)<br />
# Στάδιο 5ο: νεφρική ανεπάρκεια - με τιμή του GFR < 15 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>
Όμως, για να οριστεί ότι ένας ασθενής βρίσκεται στο στάδιο 1 και 2 της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας δεν αρκεί η μέτρηση της τιμής του ρυθμού σπειραματικής διήθησης αλλά, απαιτούνται και άλλες ενδείξεις. Τα συμπτώματα εμφανίζονται κυρίως στα στάδια 4 και 5.<br />
1.425

επεξεργασίες