Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Θαλάσσια φανερόγαμα»

* Hemminga MA, Duarte CM., 2000. ''Seagrass ecology''. Cambridge University Press, Cambridge.
* Μαλέα Π., 2007. ''Σημειώσεις για το μάθημα Ωκεανογραφίας''. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Έκδοση: Τμήμα Εκδόσεων, Α.Π.Θ.
* http://faculty:.washington.edu/gayado/phyto.htm
* http://www.algaebase.org