Αναίρεση (δίκαιο): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μβλτ
Στην Ελλάδα
μβλτ
Γραμμή 1:
Η '''αναίρεση''' είναι [[ένδικα μέσα|ένδικο μέσο]] παρόμοιο με την [[έφεση]], δηλαδή πρόκειται για επανεξέταση προηγούμενης δικαστικής απόφασης από δικαστήριο νέας σύνθεσης ή από ανώτερο δικαστήριο. Σε πολλές χώρες δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ έφεσης και αναίρεσης (πχ στις ΗΠΑ το court of appeal μπορεί να ονομάζεται court of errors ή court of errors and appeals ανάλογα με την πολιτεία). Η ακριβής έννοια και τρόπος εφαρμογής της αναίρεσης διαφέρει σε κάθε χώρα. Με την αίτηση αναίρεσης ο διάδικος ζητεί την εξαφάνιση της προσβαλλόμενης δικαστικής απόφασης επικαλούμενος παράβαση [[νόμος|νόμου]].
==Στην Ελλάδα==
 
==Αναίρεση στο ελληνικό δίκαιο==
Η '''αναίρεση''' είναι το πιο σημαντικό έκτακτο [[ένδικο μέσο]]. Με την αίτηση αναίρεσης ο διάδικος ζητεί την εξαφάνιση της προσβαλλόμενης δικαστικής απόφασης επικαλούμενος παράβαση [[νόμος|νόμου]]. Η αναίρεση επιτρέπεται για συγκεκριμένους λόγους που απαριθμούνται περιοριστικά στον εκάστοτε νόμο ανάλογα με τον κλάδο [[δίκαιο|δικαίου]].
 
Η '''αναίρεση''' είναιστην τοΕλλάδα πιοορίζεται σημαντικόως «έκτακτο» [[ένδικο μέσο]]., Μεσε τηναντίθεση αίτησημε αναίρεσηςτην οέφεση διάδικοςπου ζητείαποκαλείται τηντακτικό εξαφάνισηένδικο τηςμέσο. προσβαλλόμενηςΗ δικαστικήςέννοια απόφασηςτου επικαλούμενος«έκτακτου» παράβασηείναι [[νόμος|νόμου]].ότι Ηαίτηση αναίρεσηαναίρεσης επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένους λόγους που απαριθμούνται ρητά και περιοριστικά στον εκάστοτε νόμο ανάλογα με τον κλάδο [[δίκαιο|δικαίου]].
===Κοινά χαρακτηριστικά===
 
===Πολιτική, ποινική και διοικητική αναίρεση===
Η αναίρεση και στις τρεις δικαιοδοσίες (πολιτική, ποινική, διοικητική) έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά. Επιτρέπεται μόνο κατά τελεσιδίκων αποφάσεων, αποφάσεων δηλαδή κατά των οποίων δεν χωρεί πλέον [[έφεση]] (στις πολιτικές αποφάσεις και [[ανακοπή ερημοδικίας]]). Μια απόφαση είναι τελεσίδικη είτε επειδή ο νόμος δεν προβλέπει δυνατότητα [[έφεση|έφεσης]] (π.χ. μικροδιαφορές) είτε όταν έχει εκδοθεί κατ’ έφεσιν, οπότε δεν χωρεί δεύτερη έφεση (κανόνας της άπαξ ασκήσεως των ενδίκων μέσων).
 
7.611

επεξεργασίες