Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Αστικός κώδικας»

επέκταση
(επέκταση)
'''Αστικός κώδικας''' είναι μια συστηματική κωδικοποίηση νομοθετημάτων που έχει ως σκοπό να διαπραγματευτεί κάποιος με κατανόηση των βασικών περιοχών του ιδιωτικού δικαίου. Η δικαιοδοσία που έχει ένας αστικός κώδικας εν γένει είναι επίσης ένας Κώδικας Αστικής Διαδικασίας. Σε μερικές χώρες που διαθέτουν αστικό κώδικα, ένας αριθμός θεμελιωδών περιοχών του ιδιωτικού δικαίου που τυπικά θα έπρεπε να κωδικοποιηθούν στον αστικό κώδικα, μπορεί αντ'αυτού να κωδικοποιούνται στον [[Εμπορικός κώδικας|εμπορικό κώδικα]].
==Ιστορικό==
Ο ελληνικός Α.Κ. (1946) στηρίζεται αφενός στη βυζαντινορωμαϊκή παράδοση, έχει όμως δεχτεί επιρροές από τον γερμανικό Α.Κ. Η πρώτη κωδικοποίηση του αστικού δικαίου στο [[Βυζάντιο]] έγινε επί αυτοκράτορα [[Ιουστινιανός|Ιουστινιανού]] (527-565) ([[Νεαραί]]). Ακολούθησαν οι κωδικοποιήσεις του [[Λέων ΣΤ´|Λέοντα ΣΤ΄ Σοφού]] (865-912), γνωστές ως [[Λέων ΣΤ´#ομοθετικόΝομοθετικό έργο|''Βασιλικά'']]. Το [[Ρωμαϊκό Δίκαιο]], μετά απο σχετική επεξεργασία, αποτέλεσε το ελληνικό αστικό δίκαιο κατά την εποχή του [[Βυζάντιο|Βυζαντίου]]. το [[1345]] ο [[Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος]] συνέγραψε την Εξάβιβλο κωδικοποιώντας τα Βασιλικά. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίς, η ελληνική Εκκλησία είχε κατορθώσει να είναι αρμόδια για την επίλυση των ζητημάτων ιδιωτικού δικαίου και εφάρμοζε την Εξάβιβλο του Αρμενοπούλου. Το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος προέβη σε κωδικοποίηση του αστκού δικαίου το 1940 και αυτός ο Α.Κ. τέθηκε σε εφαρμογή στις 23 Φεβρουαρίου 1946 <ref>Εγκυκλοπαίδεια Δομή, τόμ. 4 σ. 63 ISBN 960-8177-54-5</ref>
==Περιεχόμενο ==
Οι κανόνες του αφορούν:δικαιοπραξίες και συμβάσεις,οικογενειακές και κληρονομικές σχέσεις,αρχές που διέπουν τις έννομες σχέσεις καθώς και ευθύνες των προσώπων από τις βλαπτικές ενέργειές τους στους άλλους. Ο Ελληνικός Αστικός Κώδικας εμπεριέχει όλες τις διατάξεις του λεγόμενου "Γενικού Ιδιωτικού Δικαίου", δηλαδή του Αστικού Δικαίου, διατάξεις οι οποίες αφορούν όλα τα πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του Έλληνα Πολίτη, σε αντίθεση με τις διατάξεις του λεγόμενου "Ειδικού Ιδιωτικού Δικαίου", που αφορούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων (π.χ. εμπορικό δίκαιο για τους εμπόρους, εργατικό δίκαιο για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους κ.λπ.). Ο Αστικός Κώδικας καλύπτει όλες τις έννομες σχέσεις προσώπων μεταξύ τους (π.χ. γάμος, διαζύγιο κ.λπ.) ή προσώπων με πράγματα (π.χ. κυριότητα, νομή, κληρονομιά, συμβάσεις, αγοραπωλησίες κ.λπ.).
58.005

επεξεργασίες