Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

* Σχολή Αεροπορίας Στρατού (ΣΑΣ) - Έδρα: Στεφανοβίκειο Μαγνησίας
* 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ) - Εδρα: Στεφανοβίκειο Μαγνησίας
**1o Tάγμα Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού (1o ΤΕΑΣ) - Εδρα: Στεφανοβίκειο Μαγνησίας
**2o Tάγμα Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού (2o ΤΕΑΣ) - Εδρα: Μέγαρα Αττικής
**3o Tάγμα Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού (3o ΤΕΑΣ) - Εδρα: Αλεξάνδρεια Ημαθίας
**4o Tάγμα Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού (4o ΤΕΑΣ) - Εδρα: Μέγαρα Αττικής
**1o Tάγμα Επιθετικών Ελικοπτέρων (1o ΤΕΕ) - Εδρα: Στεφανοβίκειο Μαγνησίας
**2o Tάγμα Επιθετικών Ελικοπτέρων (2o ΤΕΕ) - Εδρα: Μέγαρα Αττικής
**307 Τάγμα Συντηρήσεως Αεροπορικού Υλικού (307 ΤΣΥΑΥ)
 
Ανώνυμος χρήστης