Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (οργανισμοί και εταιρείες): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

→‎Κύριο κριτήριο: λήμμα -> άρθρο, πρόκειται για εφημερίδες
(→‎Κύριο κριτήριο: λήμμα -> άρθρο, πρόκειται για εφημερίδες)
Μία εταιρεία, επιχείρηση, οργάνωση, ομάδα, θρησκευτική οργάνωση, προϊόν ή υπηρεσία είναι εγκυκλοπαιδική μόνο αν υπήρξε θέμα αναφοράς ή κάλυψης από δευτερεύουσες πηγές. Οι πηγές αυτές πρέπει να είναι αξιόπιστες και ανεξάρτητες από το θέμα. Εάν η κάλυψη που παρέχεται από μία πηγή δεν είναι αρκετά εκτενής, τότε θα πρέπει να πρέπει να αναφέρονται περισσότερες της μίας πηγές για να αποδειχθεί η εγκυκλοπαιδικότητα. Περιστασιακή αναφορά ενός μόνο θέματος από δευτερεύουσες πηγές δεν είναι αρκετή ώστε να καλύψουν τα κριτήρια. Μόλις η εγκυκλοπαιδικότητα του θέματος αποδειχθεί μπορεί να προστεθεί υλικό από κύριες πηγές. Τέλος, το περιεχόμενο στο σύνολό του πρέπει να αναφέρει τις πηγές που το επαληθεύουν.
 
Οι δευτερεύουσες πηγές ως κριτήριο περιλαμβάνουν αξιόπιστα δημοσιευμένα έργα κάθε μορφής, όπως λήμματαάρθρα εφημερίδων, βιβλία, τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ καθώς και δημοσιευμένες αναφορές από οργανισμούς προστασίας των καταναλωτών, όχι όμως και τα ακόλουθα:
 
* Δελτία τύπου, αυτοβιογραφίες, διαφημιστικές καταχωρήσεις για μία εταιρεία, επιχείρηση, οργάνωση ή ομάδα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό στο οποίο η εταιρεία, η επιχείρηση, η οργάνωση ή η ομάδα αναφέρεται στον εαυτό της, είτε αυτό έχει δημοσιευτεί από την ίδια την εταιρεία, επιχείρηση, οργάνωση ή ομάδα είτε από τρίτους. Το υλικό αυτό θεωρείται κύρια πηγή και καλύπτεται από διαφορετική πολιτική.
 
* Υλικό το οποίο περιέχει απλή περιστασιακή αναφορά, όπως για παράδειγμα δημοσιεύματα που απλά αναφέρουν πληροφορίες ωραρίου ή συναντήσεων ή τηλεφώνων και οδηγιών σε επαγγελματικούς καταλόγους.
 
== Διαφήμιση και προβολή ==
 
87.301

επεξεργασίες