Βάση (αποσαφήνιση): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων